Plán na mesiac marec 2020

  2. 3. Pracovná porada dňa o 14,00 h.
  3. 3. Divadlo pre 9.A,B o 9.00 v DMS
  3. 3. Projekt Szinyeiho knižnice "Tradície spájajú generácie" od 9.00 - 13.00
  5.3. Projekt Szineyiho knižnice "Tradície spájajú generácie" pre 3.A od 9.00 - 13.00
  6. 3. Zaslať opravené práce MO kateg. Z6, Z7 a Z8
  9. -12. 3. Týždeň vedy a techniky (9.3. Bio + Geo, 10.3. Mat + Inf, 11.3. Che, 12.3. Fyz + Tech)
12. 3. Konferencia Pedagogický hrdinovia v Banskej Bystrici
13. 3. Vedecký jarmok od 14.00 - 17.00 h.
13. 3. Deň otvorených dverí v čase od 8.00 - 12.30 h.
13. 3. Školské kolo BIO kat. E
16. 3. Workschop na tému "Zážitkové vyučovanie"
16. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
17. 3. Projekt polície "Bezpečne na cestách" pre žiakov 3.A triede od 8.00 h
18. 3. Okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa ZŠ M.Jókaiho
20.-22. 3. Konferencia "Učíme pre život" v Poprade s vystúpením p.riaditeľky s témou "Škola, ktorá rastie vďaka všetkým"
20. 3. Školské kolo BIO kat. D
20. 3. Otvorené školy - Fokusné skupiny na 2.hod (4 vybraní žiaci z 9.A a 9.B)
23. 3. Okresné kolo CHO na ZŠ Komenského v Komárne
23. 3. Projekt Polície "Spolu proti šikane" pre 5.A a 5.B od 8.00
24. 3. Krajské kolo Dejepisnej olympiády
24. 3 . Projekt polície na tému "Agresívne, problémové správanie" pre žiakov 7.A a 7.B od 8.00
24.-25. 3. Okresné kolo Pytagoriády na ZŠ Komenského
26. 3. Krajské kolo kolo BIO kategórie C v Nitre
26. 3. Celoslovenská súťaž Klokan pre 1.- 9. roč. na 2.vyuč.h.
27. 3. Deti učia deti - aktivita žiackeho parlamentu 1.-4. vyuč.h.
27. 3. Projekt polície na tému "Kyberšikanovanie, poradíme si s ním" pre 6.A a 6.B od 8.00 h.
27. 3. Noc s Andersenom
30. 3. Projekt polície na tému "Kyberšikanovanie, poradíme si s ním" pre žiakov 4.A
30.-31. 3. Príprava na testovanie zo SJL a MAT pre žiakov 9.A a 9.B
  1. 4. Testovanie 9, žiaci 5.-8. ročníka filmové predstavenie v kine

Iné

  • Celý mesiac prebieha registrácia do školské kola IQ olympiády (bližšie info na webe)
  • Možnosť pokytnutia finančných príspevkov formou 2 % dane pre RZ. Tlačivá sú k dispozíciu na stiahnutie na webe školy

Pripravované akcie v mesiaci apríl 2020

  • Oslava Dňa učiteľov - 3.04.2020
  • Zápis do 1.ročníka v dňoch 16. a 17.04.2020. Vedúca zápisu – Kecskésová (Prihlášky budú elektronické - prostredníctvom Edupage)
  • Brigáda na úpravu okolia školy dňa 18.04.2020 od 9.00 h.
  • Stretnutie pedagógov roka 2020 s primátorom v mesiaci apríl 2020