Noc s Andersenom 2019

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení zábavy, spolupráce, hravosti, objavovania a rôznych prekvapení. Je to najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania. Pripravujeme pre vás nezabudnuteľný večerný program, ktorý vás zabaví svojou originalitou, kreativitou, hravosťou a tímovou prácou. Počas Noci s Andersenom strávite netradičnú noc so svojimi kamarátmi a dúfame, že to bude pre vás noc plná nezabudnuteľných zážitkov, na ktorú sa nikdy nezabúda.

Viac vám neprezradíme, veríme, že sa 29.3. 2019 stretneme...

Ak chceš byť súčasťou tejto veľmi zaujímavej akcie, musíš začať plniť úlohy už v decembri, a to každý mesiac až do marca. Veľmi sa na teba tešíme :)

Kritériá pre účasť v Noci s Andersenom pre 2.-4. ročník

 • Povinne prečítať rozprávku O troch prasiatkach 2. – 3. ročník
 • Prečítať a urobiť záznam z knihy Tigrí tím (ľubovoľná časť) 4. ročník
 • Mesačne prečítať aspoň jednu knihu v rozsahu minimálne 30 strán
 • Urobiť záznam z prečítanej knihy, oboznámiť spolužiakov s hlavnou myšlienkou, postavami, ilustrátorom, autorom
 • Mesačne pozrieť rozprávku od Andersena na www.youtube.sk
 • Opísať alebo vymyslieť príbeh, v ktorom ste pomocou spolupráce zažili úspech
 • Naučiť sa za mesiac jednu básničku v rozsahu najmenej 8 veršov (2. roč. stačí 1 básničku za obdobie plnenia úloh)
 • Nezabudnúť raz mesačne navštíviť knižnicu
 • Vymyslieť básničku v rozsahu 4 - 8 veršov 3.-4. roč.(za obdobie plnenia úloh)
 • Nakresliť sériu ilustrácií k jednej prečítanej knihe (môže byť aj komiks)
 • Vymyslieť každý mesiac krátku tajničku, v ktorej sa bude ukrývať názov rozprávky, najlepšie od Andersena (2.roč. hádanku)
 • Získať každý mesiac aspoň jednu pochvalu (žiadny zápis ani pokarhanie za správanie)

Odporúčaná literatúra:

2. ročník

 • Klasická rozprávka – Tri prasiatka
 • Jozef Čapek – Rozprávky o psíčkovi a mačičke

3. ročník

 • Ako šlo vajce na vandrovku
 • Bratia Grimmovci - Kocúr v čižmách

4. ročník

 • J.C. Hronský – Smelý Zajko
 • Ondřej Sekora – Ferdo Mravec

Kritériá pre účasť v Noci s Andersenom pre 5.-6. ročník

 • Prečítať a urobiť záznam z knihy Tigrí tím (ľubovoľná časť)
 • Každý mesiac navštíviť knižnicu
 • Každý mesiac prečítať jednu knihu v rozsahu nad 100 strán (prečítať + urobiť záznam )
 • Vytvoriť tajničku, v ktorej sa bude ukrývať slovo, ktoré má súvislosť so spoluprácou
 • Nominovať niekoho na „hrdinu spolupráce“ (z našej školy) – napísať o ňom/nej krátku charakteristiku a dôvod nominácie
 • Vytvoriť ilustráciu na tému – Logo, ktoré znázorňuje spoluprácu (formát A3)
 • Vytvoriť referát o ľubovoľnom športovom tíme, ktorý pomocou spolupráce zažil úspech
 • Nájsť a pozrieť si krátke video na internete, kde je hlavnou myšlienkou potreba spolupráce– uviesť zdroj
 • Prečítať povesť Tri prúty kráľa Svätopluka
 • Napísať list adresovaný synom kráľa Svätopluka, v ktorom im vysvetlíte, čo mohli spraviť inak, aby bol na nich otec hrdý

Odporúčanú literatúru vám predstavia vaše pani učiteľky slovenského jazyka