FotoGaléria
Beh
Beh

Den detí
Den detí

Disko
Disko

Otvorená hodina
Otvorená hodina

Sport
Sport

Projekt
Projekt

Ochrana  pred požiarmi - očami detí
Ochrana pred požiarmi - očami detí

Medzinárodný deň knižníc
Medzinárodný deň knižníc

Deti deťom
Deti deťom

Halloween party
Halloween party

Šarkaniáda
Šarkaniáda

Detská pasovačka
Detská pasovačka

Aktívni deviataci
Aktívni deviataci

Zápis do 1.ročníka
Zápis do 1.ročníka

Deň otvorených derí
Deň otvorených derí

Ježiškova pošta a domčeky v materských školách
Ježiškova pošta a domčeky v materských školách

Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí

Kým nie je príliš neskoro
Kým nie je príliš neskoro

Otvorenie FITNES centra
Otvorenie FITNES centra

Otvorenie fotoatelieru
Otvorenie fotoatelieru

Mc'Donald's cup- Nitra
Mc'Donald's cup- Nitra

Škola v prírode
Škola v prírode

Halloween 2010
Halloween 2010

Šarkaniáda 2010
Šarkaniáda 2010

Vianočná akadémia 2010
Vianočná akadémia 2010

Zápis prvakov 2011
Zápis prvakov 2011

Hviezdoslavov Kubin 2011
Hviezdoslavov Kubin 2011

Valentinska diskoteka 2011
Valentinska diskoteka 2011

Florbal
Florbal

FLORBAL- mladšie žiačky
FLORBAL- mladšie žiačky

FLORBAL- mladší žiaci
FLORBAL- mladší žiaci

FLORBAL- staršie žiačky
FLORBAL- staršie žiačky

FLORBAL- starší žiaci
FLORBAL- starší žiaci

Projektový deň
Projektový deň

Divadelne predstavenie v anglicom jazyku
Divadelne predstavenie v anglicom jazyku

Európa v škole 2011
Európa v škole 2011

Aj my sme fandili hokeju
Aj my sme fandili hokeju

Slávik Slovenska 2011
Slávik Slovenska 2011

Medzinárodný deň detí
Medzinárodný deň detí

Strom života
Strom života

Výlet do Nitry
Výlet do Nitry

Projektové dni 2011
Projektové dni 2011

Škola v prírode 2011
Škola v prírode 2011

Olympiáda z biológie
Olympiáda z biológie

Karneval
Karneval

Jesenný deň zdravia
Jesenný deň zdravia 2011

Jesenný deň zdravia
Šarkaniáda 2011

Helloween
Helloween 2011

Školský karneval
Školský karneval 2012

divf
Divadelný festival Nitra

Projektove dni
Projektové dni 2012 EKOLÓGIA


Voda pre Zimbabwe

Prvý deň
Prvý deň v škole 2012-2013


Jesenný deň zdravia 2012