Hviezdoslavov Kubín / GEO olympiáda / MAT olympiáda / DEJ olympiáda / Active English Week / Plán jún / Hrdina mesiaca / Projektový jún

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Spomíname na záver školského roka

Milí rodičia, kolegovia, milí žiaci Rozmarínky a všetci návštevníci našej stránky.

Tak ako má všetko svoj začiatok, má to prirodzene aj svoj koniec. Jeden takýto koniec opäť nastal, keď spolu uzatvárame ďalší školský rok 2018/2019.

Niektorí si povedali „no konečne“, iní, ktorí uzatvárajú ďalšiu životnú kapitolu sú rozrušení, ďalší svedkovia tohto okamihu možno aj trochu dojatí.

Naši šikovní prváčikovia sa toho spolu so svojimi pani učiteľkami Martuškou a Jankou a pani vychovávateľkami Zdenkou a Monikou veľa naučili, všeličo preskúmali a svojimi výtvormi, projektami, či odvážnymi vystúpeniami nám ukázali, že sa v ďalších ročníkoch ešte máme na čo tešiť. No a naši veľkí žiaci „deviataci“ sa po prázdninách znovu posadia do prváckej lavice, tentoraz na strednej škole.

Školský rok 2018/2019 bol výnimočný aj tým, že sa na Rozmarínke neučili len žiaci, ale tiež učitelia a dokonca aj rodičia. V spolupráci s nimi a ďalšími partnermi školy sme zažili skutočne výnimočný Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou ako celodenné učenie v centre mesta, inšpirované velikánom Leonardom da Vinci, alebo jedinečné učenie v obývačke s našimi štvrtákmi a zrealizovali sme pilotné stretnutia nazvané Deň pre rodiča aj dve brigády na zveľadenie exteriéru školy. Naši učitelia pod vedením pani zástupkyne Silvie Szabóovej zorganizovali prvý projektový jún a detskú vedeckú konferenciu ROZx, vďaka čomu sme sa aj v týchto horúčavách dokázali zmysluplne učiť. Za seba musím povedať, že som na všetkých nesmierne hrdá. Veď Rozmarínka, to sme my všetci, učitelia, žiaci, rodičia a ostatní zamestnanci školy a spolu sa plavíme po rieke poznania a života. Zosobňujeme myšlienku, že viac ľudí viac dokáže. Svedčia o tom úspechy, ktoré sme zožali. Získali sme ocenenie „Otvorená škola“ z rúk verejnej ochrankyne práv JUDr. Márie Patakyovej a pomaly, ale isto sa stávame inšpiratívnou školou nielen v rámci nášho mesta a regiónu, ale aj za jeho hranicami. Výsledky nášho snaženia som mala tú česť odprezentovať na celoslovenskej konferencii Pedagogickí hrdinovia 2019 v Banskej Bystrici. Najviac nás však tešia úspechy našich žiakov. Jednak tých, ktorí v náročných postupových vedomostných súťažiach z Biológie a Dejepisu, pod vedením pána učiteľa Mareka Tótha a pani učiteľky Moniky Melečkyovej, postúpili až do celoslovenského kola, takýmito vedomostnými úspechmi sa môžeme pýšiť ako jediná základná škola v meste, jednak tých, ktorí nám v duchu celoročnej témy „Ukáž mi, čo dokážeš a spolu pohneme svetom“ počas projektového júna skutočne ukázali svoje, doteraz skryté, schopnosti a vytvorili projekty, ktoré by mohli pokojne konkurovať aj práci dospelých a nemenej nás teší každé malé zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ktoréhokoľvek žiaka, či odvrátená hrozba prepadnutia, za ktorou stojí povzbudzovanie podporujúcich učiteľov. Som na vás všetkých nesmierne hrdá.

Svoje významné úspechy z predchádzajúcich rokov znovu obhájil aj Výtvarný krúžok Renátky Kubalovej. Za všetky úspechy spomeniem opakované víťazstvo vo Vianočnej pošte 2018 alebo v Dunajskom majstrovi umenia. Ďakujeme.

Rada by som sa krátko prihovorila aj niektorým žiakom piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí sú žiakmi našej školy posledný krát. Chcem Vám zaželať pevný krok, veľa síl a chápavých učiteľov v škole, ktorú ste si vybrali. Naše poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Pazderovi, pani učiteľke Habarovej a pani vychovávateľke Anyalaiovej, ktorí rovnako začínajú novú etapu života. Ďakujem im za pôsobenie v našej škole a želám najmä veľa zdravia a radosti v rodine a v novom pôsobisku.

Spolu so svojimi deťmi deviatakmi sa s nami lúčia aj ich rodičia a ja by som sa za všetkých chcela osobne poďakovať pani Bátorovej a pani Zaukovej za ich iniciatívnu prácu v rade rodičov a pri organizovaní školských akcií.

Je toho ešte veľa, na čo by sme mohli spomínať, ale nemôžeme tu byť celé prázdniny. Želám teda nám všetkým príjemné letné dni, plné oddychu a krásnych chvíľ strávených s rodinou a kamarátmi.

Verím, že v septembri sa opäť stretneme a budeme spolu na lodi Rozmarínka plávať ďalej.

Pekné prázdniny všetkým!


Hráme spolu na jednej vlne

Netradičný darček ku Dňu detí dňa 11.6. sa niesol pod názvom "Hráme spolu na jednej vlne". Mal aj hlbší zmysel - tzv. korporátne bubnovanie sa využíva na odreagovanie a emočné uvoľnenie, prevenciu proti šikane a upevnenie sociálnych väzieb a v neposlednom rade rozvíja tvorivosť žiakov.
Fotogaléria


Vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2018/2019

Kompletné výsledky zberu nájdete v tabuľke.


Noc s Andersenom 2019

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne sa aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Už siedmy rok predchádzalo tajomnej noci strávenej v škole pravidelné mesačné plnenie rozmanitých úloh na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov. Sprievodné motto večera "Niet krajších rozprávok, ako tých, ktoré píše sám život", nás sprevádzalo počas celého podujatia, ktoré sa nieslo v hravej ...   čítať ďalej


Úspech na celoštátnom kole dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda vyvrcholila v dňoch 2.5. – 4.5. celoštátnym kolom. V Trenčianskych Tepliciach medzi sebou súperili tí najlepší z najlepších, ku ktorým sa zaradila aj naša žiačka Viktória Némethová (8.B) ako jediné dievča vo svojej kategórii. Viki sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 6. miesto.
Srdečne jej blahoželáme a veríme, že záujem o históriu jej vydrží ešte veľmi dlho.


Zápis do prvého ročníka 2019


Úspech na krajskom kole biologickej olympiády

Medzinárodný deň šťastia je 20. marca a práve v tento deň dievčatá z Rozmarínky súťažili v krajskom kole biologickej olympiády. A to šťastie veru mali! A vďaka nim Rozmarínka opäť bodovala! V teoreticko-praktickej časti reprezentovala našu školu Petra Pavlechová (8.B), ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou, v posterovej časti Daniela Horváthová (8.B), ktorá pre našu školu vybojovala prekrásne 1. miesto a postup na CELOSLOVENSKÉ kolo!
Obom dievčatám srdečne blahoželáme, sme na vás veľmi pyšní a Danielke držíme palce v ďalšom kole


2% z dane pre Rozmarínku

Milí rodičia a priatelia školy,
v Rozmarínke už viac ako 20 rokov dávame svojim žiakom kvalitný výchovno – vzdelávací proces a sme školou, ktorá ponúka deťom a rodinám pridanú hodnotu v rôznych oblastiach. V súčasnosti prechádzame inováciami, medzi ktoré patrí aj prepájanie učenia s pohybom na vyučovaní, cez prestávky, v školskom klube detí a počas celoškolských podujatí. Preto sme sa tentokrát rozhodli 2% z daní prijímať prostredníctvom nášho občianskeho združenia Športový klub Florbalo Komárno pri ZŠ Rozmarínovej.
Aj vaše 2% z daní nám tak pomôžu skvalitniť a vytvárať ďalšie exteriérové a interiérové pohybové zóny s rozmanitými športovými pomôckami, náradiami a zostavami.
Ďakujeme za všetkých našich žiakov.

Bližšie informácie o poukázaní 2% sa môžete dočítať aj na webovom portáli Finančnej správy SR, kde v časti Katalóg vzorov tlačív nájdete potrebné tlačivá. Informácie o poskytovaní 2% z daní poskytuje aj portál Rozhodni.sk.

Vyplnené tlačivo máte možnosť odovzdať prostredníctvom našej školy, ak ho do 26.4.2018 pošlete cez vaše dieťa, prípadne ho na sekretariát prinesiete osobne.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

  • osobne: na sekretariáte školy
  • telefonicky: 035/7731488
  • e-mail: skola@rozmarinkakn.sk


Odmena za bojovnosť - 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH KRAJA

Pre florbalistky z Rozmarínky bol 11. január 2019 veľký deň. Zúčastnili sa na Majstrovstvách NR kraja vo florbale v Nitre. Po bojovnom výkone v základnej skupine a dvoch víťazstvách nad súperkami, postúpili dievčatá do nečakaného finále. V ňom nestačil ich výkon na súperky z Nových Zámkov. No aj napriek finálovej prehre, je 2. miesto veľkým úspechom. Gratulujeme!


Vianočná akadémia 2018

Tento rok bola Vianočná akadémia inšpirovaná motívmi diela Malý princ. Filozofické dielko, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry na svete. Možno ho vnímať na úrovni dieťaťa, pochopiť ako rozprávku alebo sa naň pozerať... čítať ďalej

Pozrite si momentky z akadémie vo fotogalérii.


Celodenné učenie v obývačke – výhra v Jesennom dni zdravia

Projekt Učiteľ - rodič - dieťa, spolu na jednej lodi, ktorý v tomto školskom roku, pod záštitou Komenského inštitútu, nadácií Orange, Slovak Telekom a ESET, realizujeme na Rozmarínke sa naplno prejavil jedinečnou akciou. V piatok ráno 14. decembra kreatívne pani učiteľky štvrtého ročníka Silvia Balaďová a Iveta Gregušová privítali ... čítať ďalej

Atmosféru si môžete vychutnať vďaka fotogalérii.


Na Rozmarínke sa pred Vianocami rozdávali darčeky

Tohtoročné predvianočné obdobie je v Základnej škole Rozmarínová ul.1 Komárno spojené so vzájomným obdarovávaním. Učitelia a rodičia našich žiakov si svoj prvý darček nadelili už v septembri, keď sa dohodli, že v aktuálnom školskom roku budú intenzívne rozvíjať svoju spoluprácu, s cieľom vytvoriť v škole ústretovejšie, bezpečnejšie a ... čítať ďalej


Rozmarínka obhájila prvenstvo

Každoročne sa v tieto novembrové dni priaznivci florbalu tešia na prevetranie hokejok vo svojich súťažiach. Inak tomu nebolo ani tento rok. Žiaci a žiačky z celého okresu netrpezlivo čakali na svoj deň, v ktorom sa mohli pochváliť so svojím športovým majstrovstvom, ktoré sa snažili získať rôznymi formami tréningu počas celého predošlého roka - k úspešnej reprezentácii svojej školy.

Čítať ďalej..


Noc s Andersenom 2019

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení zábavy, spolupráce, hravosti, objavovania a rôznych prekvapení. Je to najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania.

Viac vám neprezradíme, veríme, že sa 29.3. 2019 stretneme... a preto si pozorne prečítajte kritériá pre účasť.


Vianočná poštová známka

Námetom tohtoročnej detskej vianočnej známky sa stala kresba anjela od Lindy Mészárosovej zo 4.A, predlohu Vianočného kapra na FDC pečiatku nakreslila Viktória Csábiová zo 6.A. Obe sú žiačkami našej Rozmarínky!


6. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby prezentovali svoje výtvory zamerané na zdravie, vedu a umenie. Tento rok bol Jesenný deň zdravia inšpirovaný velikánom rôznych oblastí života.

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Záložka do knihy spája školy

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa tento rok prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Aj my sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená...

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Slávnostné ukončenie školského roka 2017/18

... na Rozmarínke sa práve končí výnimočný rok zameraný na dobrovoľníctvo a dobročinnosť, počas ktorého sme boli svedkami viacerých mimoriadne hodnotných počinov našich detí. Ukázali nám, že vedia mať radi ľudí, svoje mesto aj svoju planétu...

Prečítajte si celý článok aj s príhovormi p. riaditeľky...


Naši najlepší žiaci ocenení primátorom

Ocenení za ZŠ Rozmarínová:

  • Oliver Szűcs (9.B)
  • Šimon Bolemant (7.B)
  • Nikoleta Szokolová (8.A)
  • Matúš Halmo (6.A)

Prečítajte si celý článok.


Exkurzia ako odmena

Víťazi Prezentačno - projektových dní, úspešní športovci, šampióni školy – to všetko sú žiaci, ktorí si za svoju vytrvalú prácu a úspešnú reprezentáciu školy mohli užiť deň voľna a spoznať niečo nové v rámci exkurzie, ktorú im škola venovala ako odmenu. A že čo všetko videli? Pozrite sa sami v našej fotogalérii.


Deň s Jankou a Tomášom zo Zázračného ateliéru

Janka a Tomáš Šebovci, predstavitelia jednej z najpopulárnejších televíznych relácií RTVS pre deti – Zázračný ateliér, navštívili našu Rozmarínku. Žiaci 2.A triedy zažili s nimi deň plný prekvapení, zábavy a kreativity. Príjemne strávený deň s Jankou a Tomášom bol výhrou v kreatívnej súťaži knižného klubu Fragment...

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Active English Week

Minulý týždeň mali žiaci možnosť opäť sa zapojiť do týždňa efektívnej a zábavnej výučby anglického jazyka. Pod vedením anglického lektora Roba z Walesu absolvovali týždeň plný angličtiny, ktorý bol zameraný najmä na rozvoj komunikačných zručností s množstvom aktivít, hier a učenia. Cieľom bolo upevniť alebo zlepšiť ich jazykovú úroveň, v neposlednom rade umožniť im nadobudnúť sebaistotu pri používaní cudzieho jazyka v nových situáciách.

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Hodina FYZIKY na Rozmarínke

Májový utorok, presne 12.5.2018, na hodine fyziky začali žiaci prezentovať svoje projekty na zadanú tému. Témy si zvolili sami, alebo ich mali pridelené. Boli to napr. témy: Svetlo a slnečné žiarenie, Zbrane a balistika, Čierne diery, Farby dúhy, Teória relativity...

Prečítajte si celý článok...


ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE je prirodzené a potrebné

Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu hrajú? Zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v priebehu hry tak, aby vyhovovali každému v skupine...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu k článku na našom webe.


Deň narcisov

Ďakujeme všetkým ktorí sa aj tento rok zapojili do verejnej zbierky Liga proti rakovine v piatok 13.apríla . Naši dobrovoľníci Rozmarínky vyzbierali sumu 147,74 euro.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.


Noc s Andersenom 2018

Pozrite si fotogalériu na našom webe a atmosféru si môžete vychutnať aj z článku.


Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

Vážení rodičia,
naše prvé slová “poputujú” práve k vám. V prvom rade sa vám všetkým chceme úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste prišli na zápis práve na Rozmarínku a zapísali ste to najcennejšie, čo doma máte – vaše dieťa. Ženiete nás naďalej vpred na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Úprimne sa tešíme, že budeme mať od septembra takých láskavých a starostlivých rodičov, ktorí, veríme, budú vždy nápomocní.

Milé deti, naši budúci prváčikovia,
asi si ani nedokážete predstaviť akú máme z vás radosť. Počas dvoch dní sme mali jedinečnú šancu spoznať tie najšikovnejšie detí z Komárna a okolia. Veríme, že sa vám v našej škole páčilo, a že sa už teraz tešíte na september, kedy vás všetkým našim žiakom predstavíme ako našich ozajstných prvákov a prvýkrát prekročíte prah našej školy.

A na záver patrí poďakovanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom i žiakom za pomoc a dobre odvedenú prácu počas dvoch dní slávnostného zápisu na našu školu.

ĎAKUJEME

vedenie školy ZŠ Rozmarínová … škola plná prekvapení


Zelená vlna 2018

... alebo ako na Rozmarínke pracujú s odpadom

TÉMA: ODPAD

Prečítajte si celý článok


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


RTVS - Ako vzkriesiť prírodné vedy v školách


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke


GOGO na Rozmarínke

17.januára sme zažili obrovský zážitok. GOGO ako "nový pán učiteľ chémie"" v 7. B! ĎAKUJEME za super zážitok a Slovnaftu za krásne plášte.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.


Hejného metóda matematiky na Rozmarínke