Zázračný ateliér / Hliadky mladých zdravotníkov / Triedne kolektívy / Krúžky / Hrdina mesiaca / Schránka dôvery / Jesenný deň zdravia / Zber papiera / Záložka spája školy / Plán november

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia športového povrchu v telocvični ZŠ Rozmarínová Komárno

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000 € s DPH

Prílohy výzvy:


6. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby prezentovali svoje výtvory zamerané na zdravie, vedu a umenie. Tento rok bol Jesenný deň zdravia inšpirovaný velikánom rôznych oblastí života.

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Záložka do knihy spája školy

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa tento rok prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Aj my sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená...

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Slávnostné ukončenie školského roka 2017/18

... na Rozmarínke sa práve končí výnimočný rok zameraný na dobrovoľníctvo a dobročinnosť, počas ktorého sme boli svedkami viacerých mimoriadne hodnotných počinov našich detí. Ukázali nám, že vedia mať radi ľudí, svoje mesto aj svoju planétu...

Prečítajte si celý článok aj s príhovormi p. riaditeľky...


Naši najlepší žiaci ocenení primátorom

Ocenení za ZŠ Rozmarínová:

  • Oliver Szűcs (9.B)
  • Šimon Bolemant (7.B)
  • Nikoleta Szokolová (8.A)
  • Matúš Halmo (6.A)

Prečítajte si celý článok.


Exkurzia ako odmena

Víťazi Prezentačno - projektových dní, úspešní športovci, šampióni školy – to všetko sú žiaci, ktorí si za svoju vytrvalú prácu a úspešnú reprezentáciu školy mohli užiť deň voľna a spoznať niečo nové v rámci exkurzie, ktorú im škola venovala ako odmenu. A že čo všetko videli? Pozrite sa sami v našej fotogalérii.


Deň s Jankou a Tomášom zo Zázračného ateliéru

Janka a Tomáš Šebovci, predstavitelia jednej z najpopulárnejších televíznych relácií RTVS pre deti – Zázračný ateliér, navštívili našu Rozmarínku. Žiaci 2.A triedy zažili s nimi deň plný prekvapení, zábavy a kreativity. Príjemne strávený deň s Jankou a Tomášom bol výhrou v kreatívnej súťaži knižného klubu Fragment...

Prečítajte si celý článok a môžete si pozrieť fotky vo fotogalérii.


Active English Week

Minulý týždeň mali žiaci možnosť opäť sa zapojiť do týždňa efektívnej a zábavnej výučby anglického jazyka. Pod vedením anglického lektora Roba z Walesu absolvovali týždeň plný angličtiny, ktorý bol zameraný najmä na rozvoj komunikačných zručností s množstvom aktivít, hier a učenia. Cieľom bolo upevniť alebo zlepšiť ich jazykovú úroveň, v neposlednom rade umožniť im nadobudnúť sebaistotu pri používaní cudzieho jazyka v nových situáciách.

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Hodina FYZIKY na Rozmarínke

Májový utorok, presne 12.5.2018, na hodine fyziky začali žiaci prezentovať svoje projekty na zadanú tému. Témy si zvolili sami, alebo ich mali pridelené. Boli to napr. témy: Svetlo a slnečné žiarenie, Zbrane a balistika, Čierne diery, Farby dúhy, Teória relativity...

Prečítajte si celý článok...


ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE je prirodzené a potrebné

Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu hrajú? Zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v priebehu hry tak, aby vyhovovali každému v skupine...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu k článku na našom webe.


Deň narcisov

Ďakujeme všetkým ktorí sa aj tento rok zapojili do verejnej zbierky Liga proti rakovine v piatok 13.apríla . Naši dobrovoľníci Rozmarínky vyzbierali sumu 147,74 euro.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.


Noc s Andersenom 2018

Pozrite si fotogalériu na našom webe a atmosféru si môžete vychutnať aj z článku.


Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

Vážení rodičia,
naše prvé slová “poputujú” práve k vám. V prvom rade sa vám všetkým chceme úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste prišli na zápis práve na Rozmarínku a zapísali ste to najcennejšie, čo doma máte – vaše dieťa. Ženiete nás naďalej vpred na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Úprimne sa tešíme, že budeme mať od septembra takých láskavých a starostlivých rodičov, ktorí, veríme, budú vždy nápomocní.

Milé deti, naši budúci prváčikovia,
asi si ani nedokážete predstaviť akú máme z vás radosť. Počas dvoch dní sme mali jedinečnú šancu spoznať tie najšikovnejšie detí z Komárna a okolia. Veríme, že sa vám v našej škole páčilo, a že sa už teraz tešíte na september, kedy vás všetkým našim žiakom predstavíme ako našich ozajstných prvákov a prvýkrát prekročíte prah našej školy.

A na záver patrí poďakovanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom i žiakom za pomoc a dobre odvedenú prácu počas dvoch dní slávnostného zápisu na našu školu.

ĎAKUJEME

vedenie školy ZŠ Rozmarínová … škola plná prekvapení


Zelená vlna 2018

... alebo ako na Rozmarínke pracujú s odpadom

TÉMA: ODPAD

Prečítajte si celý článok


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


RTVS - Ako vzkriesiť prírodné vedy v školách


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke


GOGO na Rozmarínke

17.januára sme zažili obrovský zážitok. GOGO ako "nový pán učiteľ chémie"" v 7. B! ĎAKUJEME za super zážitok a Slovnaftu za krásne plášte.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.


Hejného metóda matematiky na Rozmarínke


Florbalový úspech Rozmarínky

Neskoré jesenné obdobie je predzvesťou organizovania halových školských podujatí. V tomto školskom roku sa opäť stretli najlepšie družstvá florbalistov a florbalistiek z nášho okresu vo Svätom Petre. Oboch podujatí sa zúčastnilo po šesť družstiev...

Prečítajte si celý článok


Vianočná akadémia Rozmarínky 2017

Každý z nás má tisícky snov či prianí. Bolo to len včera, kedy sme si priali veci, ktoré sa dajú kúpiť, zabezpečiť, splniť. Vianočný čas bol priestorom na veľké nádeje, rozžiarené oči v tajuplnom svetle očakávaní...

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Noc s Andersenom 2018

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení dobročinnosti, dobrovoľnosti, objavovania, darovania a rôznych prekvapení. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, aký je to pocit urobiť niečo dobré pre druhého človeka bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú odmenu...

Viac vám neprezradím, verím, že si prečítate aj kritériá pre účasť.


5. Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

V piatok 27. októbra Nám. gen. Klapku opäť ožilo. Rozmarínčatá predviedli širokej verejnosti opäť kusisko svojho umenia. Celé námestie žilo ovocím a zeleninou, čím sme si pripomenuli dôležitosť zdravého životného štýlu...

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Vianočná pošta 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2017“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detská kresba veselého snehuliaka od Barbory Ďuríkovej zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Rajecká Lesná. Motívom prítlače na FDC je kresba domčeka so snehuliakom od Sofie Tadanaiovej. Námetom FDC pečiatky je kresba anjelička, ktorej autorkou je Viktória Csábiová. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tlačiareň Dolis, s. r. o. Všetky výtvarné návrhy tejto emisie boli vybrané z obrázkov detí na základe súťaže organizovanej Slovenskou poštou, a. s., v rámci projektu Vianočná pošta.


Halloween na Rozmarínke

27. október 2017 bol pre žiakov ZŠ Rozmarínová zvláštnym dňom. Nie preto, že bolo chladno a pršalo, ani preto, že to bol posledný deň pred jesennými prázdninami...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Imatrikulácia prvákov

Začiatkom októbra, presne 2.10.2017 na imatrikulácii naši prváci zažili nezabudnuteľné dobrodružstvo. "V školskom kráľovstve" ich sprevádzala...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Športový úspech

Aj v tomto školskom roku sa naša ZŠ zúčastnila Okresného finále v cezpoľnom behu, uskutočneného už tradične pri Mŕtvom ramene Váhu...

Prečíajte si celý článok.


Deviataci na súťaži v archíve

História Komárna vzdialená i blízka – to je názov súťaže, ktorú už tretí rok zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom pre základné i stredné školy.

Prečíajte si celý článok.


Jesenný zber papiera

Umiestnenie v roč. 1. - 4.

1.miesto   2. A   124 kg/žiaka
2.miesto   4. B   105,9 kg/žiaka
3.miesto   1. A    89,53 kg/žiaka

Umiestnenie v roč. 5. - 9.

1.miesto   7. A    67,77 kg/žiaka
2.miesto   9. A    58,7 kg/žiaka
3.miesto   5. A    53,6 kg/žiaka

Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a tým prispeli k ochrane prírody Zeme!

Úplné výsledky zberu...


Za divmi Slovenska

"Za týmito dverami sa ocitnete v inom svete," sľuboval nám sprievodca a kustód Peter Králik pred vzácnou knižnicou renesančného kaštieľa Chateau Appony v Oponiciach, kde sa 37 žiakov našej školy spolu s učiteľkami rozhodlo stráviť piatkové dopoludnie...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Európsky týždeň športu

klikni