Zamestnanci školy v školskom roku 2015-2016

Vedenie školy

Mgr. Helena WESZELOVSZKÁriaditeľka školypríz. č.dv.7weszelovszka(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia SZABÓOVÁzástupkyňa riad.školypríz. č.dv.11szaboovas(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jarmila ĎURČOVÁzástupkyňa riad.školypríz. č.dv.10durcova(a)rozmarinkakn.sk

Triedne učiteľky/triedni učitelia

Miesto triedy

Miesto kabinetu

Mailový kontakt

Mgr. Vieroslava PROKOPOVÁ1.A
1.pos. č.dv.11
1.pos. č.dv.12prokopova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia BALAĎOVÁ1.B
príz. č.dv.5
príz. č.dv.4baladova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Marta KECSKÉSOVÁ2.A
príz. č.dv.14
príz. č.dv.15kecskesova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana PECHÁČOVÁ2.B
1.pos. č.dv.13
1.pos. č.dv.12pechacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Darina KUČEROVÁ3.A
príz. č.dv.3
príz. č.dv.4kucerova(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Iveta GREGUŠOVÁ4.A
1.pos. č.dv.4
1.pos. č.dv.3gregusova(a)rozmarinkakn.sk
 
Mgr. Tatiana OCSKAIOVÁ5.A
2.pos. č.dv.11
2.pos. č.dv.3ocskaiova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Monika MELEČKYOVÁ5.B
2.pos. č.dv.9
2.pos. č.dv.3meleckyova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Ľubica KOVÁČOVÁ6.A
2.pos. č.dv.8
3.pos. č.dv.3kovacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana KRAJANOVÁ6.B
2.pos. č.dv.4
2.pos. č.dv.3krajanova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Stanislav JIRÍČEK7.A
2.pos. č.dv.7
pavión F
1.pos. č.dv.30
jiricek(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Gabriel UŇATINSKÝ7.B
2.pos. č.dv.6
telocvičňaunatinsky(a)rozmarinkakn.sk
Ing. Katarína NEMČICKÁ8.A
2.pos. č.dv.2
2.pos. č.dv.1nemcicka(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Eva SZABÓOVÁ8.B
2.pos. č.dv.5
2.pos. č.dv.10szaboova(a)rozmarinkakn.sk
RNDr. Dezider MÉRI9.A
1.pos. č.dv.10
3.pos. č.dv.3meri(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Marek TÓTH9.B
1.pos. č.dv.8
3.pos. č.dv.9toth(a)rozmarinkakn.sk

Netriedne učiteľky/netriedni učitelia

Miesto kabinetu

Mailový kontakt

Mgr. Ágnesz BRATH 2.pos. č.dv.1agnesbrath83(a)gmail.com
Mgr. Andrea LOVÁSZOVÁ 2.pos. č.dv.3lovaszova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Michaela SPIŠIAKOVÁ 2.pos. č.dv.1spisiakova(a)rozmarinkakn.sk

Školský klub

Mailový kontakt

Martina NEŠTINOVÁ3.A
príz. č.dv.3
príz. č.dv.4nestinova(a)rozmarinkakn.sk
Zdena SÁDECKÁ2.A
príz. č.dv.14
príz. č.dv.15sadecka(a)rozmarinkakn.sk
Margita SZABÓOVÁ2.B
príz. č.dv.16
príz. č.dv.15szaboovam(a)rozmarinkakn.sk
Petr MAJDL1.B
príz. č.dv.16
príz. č.dv.15majdl(a)rozmarinkakn.sk

Odborní zamestnanci

 

Mgr. Jozef BERKESasistent  
Bc. Mária MÉSZÁROSOVÁasistentka  
Mgr. Laura ELEKškolská psychologička  

Nepedagogickí pracovníci školy

Anna MÁŤOVÁtajomníčkapríz. č.dv.8  
František EGRESSYškolníkpavilón F
prízemie
 
Ing. Renáta KUBALOVÁpavilón F
prízemie č.dv.17
 
Helena ŠUTOVCOVÁupratovačka  
Dagmar MANYÚCZOVÁupratovačka  
Ildikó CINGELOVÁupratovačka