Popoludnie v Klube dôchodcov

    kliknutím zväčšíšMesiac október je Mesiacom úcty k starším. Práve pri tejto príležitosti si naše deti zo ZŠ Rozmarínovej v Komárne, pripravili kultúrny program pre našich najstarších občanov vo forme básní, piesní a folklórneho pásma piesní a tancov. S pestrým programom a malými darčekmi od našich žiakov sme zavítali 22. októbra do Klubu dôchodcov v Komárne, aby sme im spríjemnili tieto jesenné dni a potešili ich.

    Dôchodcom sa kultúrny program veľmi páčil a odmenili naše šikovné deti veľkým potleskom a malým pohostením. Na záver sme im zaželali, aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou.


Fotogalériu nájdete na našom webe.