Plán na mesiac október 2020

28. 9. Pracovná porada o 14,00 h.
30. 9. "História Komárna vzdialená i blízka" - dejepisná súťaž
  2. 10. Dvetový deň zvierat (relácia + zbierka).
14. 10. Otvorené školy - seminár v Bratislave
19. 10. Pedagogická rada o 14.00 hod.(Vyhodnocovacia správa a predloženie plánu práce)
29. 10. Jesenné prázdniny do 1.11.2020 (vyučovanie začne 2.11.2020)