Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Slávnostné ukončenie školského roka

Vážení hostia, milí rodičia, kolegovia a zamestnanci školy, milí žiaci Rozmarínky!

Horúce dni, toto naše stretnutie a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľu skončia vo vašich rukách sú znakom, že školskému roku 2021/2022 o chvíľu definitívne odzvoní. S pomôckami a učebnicami ste sa už rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom aj školskú bránu. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci ako tu sme tešíme, a ktorý si aj zaslúžime.

Akokoľvek bol tento školský rok ťažký alebo ľahký, dnes bude zaradený do kategórie minulosť, ktorá sa môže vrátiť už iba v spomienkach. Možno aj zopár nepríjemných, lebo nie všetko v živote sa vydarí tak, ako si v danej chvíli želáme. Verím však, že tých pekných je oveľa viac a budeme mať na čo spomínať aj počas prázdnin.

Keď sme spolu v septembri otvárali tento školský rok, prihovárala som sa zvlášť prvákom. Dnes nimi už nie sú. Vďaka svojím pani učiteľkám a pani vychovávateľkám spravili veľký krok dopredu. Blahoželám!

Chcem pozdraviť aj Tamarku Ďuríkovú, ktorej cesta na Rozmarínke vyústila na dôležitú križovatku o niečo skôr. Želám jej pevný krok, veľa síl a podporujúcich učiteľov v novej škole, ktorú si vybrala.

Vychovať človeka pripraveného na náročné výzvy dnešnej doby je mimoriadne ťažké. Iba dobrý rodič a dobrý pedagóg vie, koľko námahy a odriekania to stojí. Okrem pedagogických schopností je dôležitý aj osobný príklad, pochopenie, ale hlavne láska. Nie je umením, ani profesionalitou mať rád len múdrych, svedomitých a poslušných žiakov. Mať rád tých žiakov, ktorým sa v škole nedarí, ktorí sú ako živé striebro, a pri ktorých aj vlastní rodičia často strácajú nervy je tým pravým poslaním dobrého učiteľa a bez dobrých učiteľov nie je ani tá najkrajšie vybavená škola školou. Veď s učiteľom strávi nejeden žiak často viac času ako s rodičmi. Chcem sa preto osobitne poďakovať učiteľom Rozmarínky za ich prístup a ak je potrebné ešte niečo zmeniť, neodkladajme to a urobme to hneď teraz. Zmeňme sa tak, aby medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi zavládol duch skutočnej dôvery, aby sme našim deťom a žiakom spolu vytvárali bezpečné prostredie na ich rozvoj.

V mene učiteľov a rodičov ďakujem žiakom Rozmarínky za ich usilovnosť, reprezentáciu a úspechy, ktorými posilňujú dobré meno našej školy v súťažiach. Svedčí o tom mnoho trofejí získaných v predmetových, výtvarných a iných súťažiach. Tých najúspešnejších už o chvíľu odmeníme.

A ďakujem vám všetkým aj za tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste pre kohokoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili krajšími nielen samých seba, ale aj našu školu krajším miestom, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.

Na Rozmarínke sa práve končí jedinečný a tak trochu zvláštny školský rok, poznačený pokračujúcou pandémiou, vojnou v susednej Ukrajine, kvôli ktorej sa našimi spolužiakmi stali deti, prežívajúce niečo, čo by nemalo zažiť žiadne dieťa. Stratu domova, strach o svoj život a o životy svojich blízkych. Neboli sme a stále nie sme na to dostatočne pripravení, hoci robíme, čo je v našich silách. Zároveň nám to však pripomenulo, že ľudskosť a dobročinnosť sú v spolunažívaní tou najväčšou hodnotou, ktorá obohacuje obidve strany. Okrem toho náš Výtvarný krúžok opäť ovládol Vianočnú poštu, žiacka školská rada svoje aktivity excelentne odprezentovala na konferencii „Sú deti (len) naša budúcnosť?“ v Primaciálnom paláci v Bratislave a účastníci tejto konferencie ocenili aj prezentáciu Silvie Szabóovej o rovesníckom vzdelávaní na Rozmarínke. Úspechy v rozvoji našej školy oslovili mnohých pedagogických odborníkov na konferenciách, workshopoch a v diskusných paneloch nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Ukrajiny. Smerovanie Rozmarínky ako inšpiratívnej školy sa tak dostalo do širokého povedomia, čo svojou návštevou u nás potvrdil aj pán minister školstva Branislav Gröhling. A popri tom sme si modernizovali interiér, skrášľovali exteriér a tentoraz trochu inak, s orientáciou na žiakov a ich hrdosť na svoju školu, oslávili štvrťstoročie existencie našej Rozmarínky.

Tieto úspechy nás tešia a zároveň zaväzujú.

Neviem, či každý objavil svoj jedinečný talent v duchu celoročnej témy „Každý je v niečom najlepší“, ale už vôbec nepochybujem, že v tom hľadaní silných stránok u seba aj u iných budete pokračovať. To je už ale iný príbeh, ktorý sa začne písať od budúceho školského roka. Ostáva mi len zaželať vám krásne prázdniny.


Absolventi 9.A a 9.B v školskom roku 2021/22

    

Rozlúčkové príhovory


Milí rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Vďaka nej sme sa už po druhýkrát stali školou s najvyšším počtom zapísaných detí do 1.ročníka,
spomedzi škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Veľmi si to ceníme a súčasne berieme túto skutočnosť ako záväzok,
aby sme nepoľavili vo svojej snahe neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania u nás na Rozmarínke.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na to, ako Vaše deti privítame.
Niektoré možno už v Letnej škole Rozmarínky a všetky ostatné určite v septembri.
Všetci spolu SME ROZMARÍNKA!
Helena Weszelovszká
riaditeľka školy


Humanitárna zbierka pokračuje

Milí rodičia a priatelia školy,
naša Rozmarínka sa zapája do realizácie humanitárnej zbierky pre ľudí z Ukrajiny žijúcich v Komárne. Mnohí z vás nás už v nedávnom období oslovovali s otázkami, čím by mohli pomôcť. Sme vďační, že máme medzi sebou dospelých, ktorí by radi pomohli. Preto sa na vás obraciame s oslovením o zapojenie sa do zbierky.

Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny u nás pokračuje aj v apríli.

Môžete pomôcť bežnými predmetmi dennej potreby, jarným či letným oblečením, aj obuvou... Zbierka prebieha v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 14:00 cez hlavný vchod školy a od 14:00 do 16:00 cez terasu herne (v inom čase na základe telefonickej dohody na telefónnom čísle 0949 691 199).

Potraviny zbierame len v piatok 1.apríla v čase od 14:00 do 17:00. Zozbierané potraviny si môžu naši ukrajinskí spoluobčania prísť vybrať v sobotu 2.apríla v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Ďakujeme!


Ďakujeme aj za tvoje 2%

- Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (alebo na sekretariát školy)

- Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

- Ak ste právnická osoba:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)


Minister školstva na Rozmarínke

V piatok 11.2.2022 zavítal na Rozmarínku minister školstva Branislav Gröhling.

Fotky z návštevy nájdete v našej fotogalérii.


8.2. - Svetový deň pre bezpečný internet

„Internet odzrkadľuje a zosilňuje najlepšie a najhoršie z ľudskej prirodzenosti. Internet bol určený pre dospelých, avšak čoraz väčšmi ho využívajú deti, pričom digitálne technológie vo zvýšenej miere ovplyvňujú ich životy a budúcnosť. Našou úlohou je zmierniť škody a rozšíriť príležitosti, ktoré umožňujú digitálne technológie.“
Anthony Lake, bývalý výkonný riaditeľ UNICEF

Odporúčania pre deti a mládež, ktorí sa stali obeťami kyberšikanovania a ako mu predchádzať

Dôležitý oznam

Zmena účtov v ČSOB pre ŠKD a ŠJ:
 • ŠKD: SK64 7500 0000 0040 2954 7577
 • ŠJ:    SK17 7500 0000 0040 2954 8326

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Ak chcete poznať výsledky, čítajte ďalej.


Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri sme mali pridelenú školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy ...

...čítať ďalej


Vianočná pošta 2021

Súčasťou aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj špeciálna vianočná poštová známka „Vianočná pošta 2021“. Hlavným motívom je opäť kresba žiačky z výtvarného krúžky R. Kubalovej. Tento rok kresba piatačky Kristíny Gubienovej, ktorá namaľovala padajúcu kométu, ktorú pozorujú dve postavy v zimnom oblečení.


Zdroj: Vianočná pošta

Medzinárodná súťaž iBobor

    V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 8. - 12. novembra 2021. Vybraní žiaci riešili súťažné úlohy v škole v učebni informatiky. Na našich stránkach ponúkame poradie najúspešnejších z nich v jednotlivých kategóriách.

...čítať ďalej


Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

    Nový školský rok priniesol aj ďalší ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 9. ročníka. Kvôli mimoriadnej situácii žiaci súťažili on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom.

...čítať ďalej


Hodina dejepisu v Pevnosti

4.A a 8.A si minulý týždeň vychutnala exkurziu v Pevnosti. Podľa krokomeru prešli cez 8000 krokov a spoznali zákutia našej komárňanskej pýchy...

...čítať ďalej


Zber papiera

Pozor, zber papiera už tento štvrtok a piatok!

Zber sa uskutoční na školskom dvore, vchod na zber bude z brány na ulici Rozmarínová. Papier, ktorý prinesiete je potrebné mať roztriedený na kartón a novinový papier (letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier). V prípade, že tento papier nebude roztriedený, môže to nabúrať plynulosť celého zberu a dlhšie čakanie v rade. Je nám veľmi lúto, ale nepreberieme papierové dutinky (hrubé kartónové kotúče z kobercov alebo z fólií) a do zberu nepatria ani tetrapakové obaly. Ak má niekto väčší náklad, kontaktujte nás vopred na tel. čísle: 0949 691 199 a bude Vám pridelený termín, kedy môžete s papierom prísť (tiež je to kvôli plynulosti zberu).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Začiatok školského roka 2021/22

Nový školský rok spoločne zahájime dňa 2.9.2021 o 8:30 na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunú do tried.

V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom Edupage alebo vytlačené vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Tlačivo bude k dispozícii aj pri vchode školy.

Naďalej platí v škole povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, ktorá vyplýva z aktuálnej účinnej vyhlášky ÚVZ.

Aj touto cestou Vás prosíme o priebežné sledovanie protipandemických opatrení, ktoré budú vždy aktualizované na web stránke školy, FB školy a rozposielané v správach cez Edupage.

Oznámenie o podmienkach vstupu do priestorov školy:

Školský bufet bude v prevádzke od 6.9.2021.

Želáme všetkým pohodový štart do nového školského roka!


Poďakovanie

Zápis do prvého ročníka je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a pre našich budúcich žiačikov máme odkaz od prváčky Rebeky.


Návrat žiakov do školy

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa obnovuje školské vyučovanie nasledovne:

 • od 19.4.2021 pre žiakov ročníkov 8. a 9. (žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom)
 • od 26.4.2021 pre žiakov ročníkov 5., 6. a 7.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je podmienené testovaním žiaka na ochorenie COVID – 19 a aspoň jedného jeho zákonného zástupcu. Od testovania sú oslobodení všetci, ktorí spadajú pod výnimku 187. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 19.4.2021 a vedia nárok na výnimku preukázať.

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu poskytnúť výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, alebo doklad, potvrdenie o výnimke testovania (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19,...). Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete aj spolu s prílohami zasielať tiež prostredníctvom Edupage. Postup nájdete vo videu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy a zároveň v prípade, že žiak chýbal v škole viac ako dva dni. Výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie o výnimke testovania je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu každý pondelok.

Žiaci budú mať v prvých týždňoch prispôsobené rozvrhy k adaptačnému a poadaptačnému obdobiu. V prvých dňoch budeme klásť veľký dôraz na socializačným aktivitám s cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý prechod z dištančného vzdelávanie na vzdelávanie prezenčné a vytvárali bezpečné prostredie bez stresovej záťaže.


Vedecký jarmok online


Predmetové olympiády

Počas februára sa spustili okresné kolá predmetových olympiád. Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii nevzdali a pustili sa do práce. Gratulujeme všetkým k úspechu, veľmi si ich prácu ceníme.
Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Jarmila Ďurčová a PaedDr. Marek Tóth

      

Poďakovanie

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne.

Ďakujeme gd-Team za sponzorstvo pre náš ŠK Florbalo.


Ukončili sme 1. polrok

Máme za sebou prvý polrok. Ukončený bol netradične a to z viacerých aspektov.
 1. Žiaci si polročné hodnotenie žiaľ nemohli prevziať osobne a tak im bolo zasielané cez Edupage.
 2. Polročné hodnotenie na Rozmarínke pozostávalo z dvoch častí. Tak ako na celom Slovensku, aj naši žiaci dostali Výpis slovného hodnotenia (klasifikácie).
  A tou druhou časťou, pridanou hodnotou, bol Hodnotiaci list. K jeho vytvoreniu nás inšpirovala Základní škola a mateřská škola Chraštice. Hodnotiaci list pozostával zo sebahodnotenia žiaka, hodnotenia rodiča a hodnotenia učiteľa. Všetky Rozmarínčatá takouto formou dostali záverečnú slovnú spätnú väzbu, ktorá ich dokáže povzbudivo motivovať k ďalšiemu pokroku.
Touto cestou ďakujeme učiteľom za ich prácu a rodičom za pomoc a spoluprácu. Aj táto doba nám ukázala, že naše svety sú prepojené viac, ako sme si možno doteraz uvedomovali. Vzájomne si nazeráme do obývačiek so spoločným cieľom, ktorým je spokojnosť a rast každého jedného dieťaťa. A tak všetci spolu rastieme.

Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke