Tvorivé dieľničky / Teraz dajte slovo nám / Vyučovanie v prírode / Brigáda / Olympiáda ANJ / Súťaž iBobor / Hrdina mesiaca / Dejepisná olympiáda / Hviezdoslavov Kubín / Plán marec

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ZVO“)
Predmet obstarávania: Mäso a mäsové výrobky

... úplné znenie výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky - STIAHNUŤ


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Rozmarínová od 22.júna 2020

Vážení rodičia.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu povolilo zriaďovateľom otvorenie prvého až deviateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 22. 6. 2020. Vzhľadom na plánované obnovenie prevádzky školy je podstatné, aby zákonní zástupcovia detí brali na vedomie a dodržiavali všetky nariadenia riaditeľky základnej školy.

Bližšie informácie o obnovení prevádzky školy (aktualizované 18.6.2020)


Letná škola Rozmarínky

Milí rodičia,
aj v tomto školskom roku organizujeme dva turnusy Letnej školy Rozmarínky. Keďže tento rok bol poznačený neočakávanou situáciou, čakali sme až do poslednej chvíle na to, za akých podmienok môžeme Letnú školu organizovať. Aby sme stihli všetko dôkladne pripraviť a zabezpečiť pre deti opäť zmysluplný a atraktívny program, termíny turnusov budú v porovnaní s tými minulými trošku posunuté:

 • 1. turnus: 13. - 17. júla - prihláška DOCX alebo PDF
 • 2. turnus: 20. - 24. júla - prihláška DOCX alebo PDF
Cena letnej školy: 50 € (v cene je 1 stravná jednotka denne – obed, finančné pokrytie aktivít a vstupné, cestovné, príspevok na odmeny pre deti)


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Hodnotenie žiakov

Milí rodičia,

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 pedagogická rada konaná dňa 20.04.2020 odsúhlasila, že na konci školského roka z predmetov, ktoré boli doteraz klasifikované, nebudú hodnotené tieto predmety:

 • 2. ročník: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova
 • 3. ročník: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie
 • 5. - 9. ročník: Konverzácie v anglickom jazyku, Informatika, Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Obohatenie, Nemecký jazyk, Občianska náuka

Ostatné predmety, ktoré nie sú v zozname a doteraz na konci školského roka boli klasifikované, budú hodnotené.

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020 (PDF)


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Dôležité upozornenie

Z rozhodnutia primátora mesta Komárno
bude škola dňa 13.3.2020 (piatok) zatvorená.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR
bude škola zatvorená od 16.3.2020 do odvolania.

Nástup do školy je závislý od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.
O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Ako sa zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení?
Sledujte nový portál ucimenadialku.sk, ktorý vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií s MŠVVaŠ SR.

Prevádzka školy bude obmedzená,
potrebné informácie poskytujú triedni učitelia alebo vedenie školy na tel.č. 0915 799 373.

Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


IQ olympiáda - registrácia žiakov

Súťaž organizuje MENSA Slovensko nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl. Účasť v súťaži je bezplatná.

Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať v čase od 01.03.2020 do 31.03.2020 na webovej stránke súťaže www.iqolympiada.sk/. Registrácie z minulého roka sú neplatné. Užívateľské meno musí mať platnú e-mailovú adresu. E-mailová adresa dieťaťa a rodiča môže byť rovnaká, e-mailová adresa súťažiacich detí (aj súrodencov) však musí byť rôzna.

Registrácia prebieha v 3 krokoch:

 1. Aktivačný email – dieťa po vstupe zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú príde aktivačný e-mail. Po kliknutí na odkaz v aktivačnom e-maili môže pokračovať v registrácii.
 2. Registračný formulár - vyplnenie registračného formulára, v ktorom udeľujete súhlas s podmienkami súťaže, musíte tiež zadať meno rodiča(resp. zákonného zástupcu) a jeho e-mailovú adresu. Po ukončení registrácie sú poslané 2 e-maily - žiakovi s prihlasovacím menom a heslom a rodičovi (zákonnému zástupcovi).
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov - po vyplnení registračného formulára príde email rodičovi (zákonnému zástupcovi) s oznámením, že jeho dieťa sa prihlásilo do IQ olympiády. Od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžaduje kliknúť na link na potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Až po tomto kroku sa môže dieťa prihlásiť do systému a súťažiť.

2% z dane pre Rozmarínku

Milí rodičia a priatelia školy,
v Rozmarínke už viac ako 20 rokov dávame svojim žiakom kvalitný výchovno – vzdelávací proces a sme školou, ktorá ponúka deťom a rodinám pridanú hodnotu v rôznych oblastiach. V roku 2020 máte opäť možnosť venovať 2% z dane našej Rozmarínke. Veríme, že nám preukážete priazeň aj v tomto roku a pomôžete nám tak podporiť vzdelávanie vašich detí.
Ďakujeme za všetkých našich žiakov.

Tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť, si môžete stiahnuť tu:

Bližšie informácie o poukázaní 2% sa môžete dočítať aj na webovom portáli Finančnej správy SR, kde v časti Katalóg vzorov tlačív nájdete potrebné tlačivá. Informácie o poskytovaní 2% z daní poskytuje aj portál Rozhodni.sk.

Vyplnené tlačivo máte možnosť odovzdať prostredníctvom našej školy, ak ho do 25.3.2020 pošlete cez vaše dieťa, prípadne ho na sekretariát prinesiete osobne.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

 • osobne: na sekretariáte školy
 • telefonicky: 035/7731488
 • e-mail: skola@rozmarinkakn.sk


Vianočná akadémia

Dňa 12. 12. 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Aj tento rok sme sa priblížili prostredníctvom Vianočnej akadémie k obdobiu, ktoré v sebe spája ikonický pokoj, radosť a šťastie...  ...čítať ďalej

Atmosféru slávnostnej akadémie si môžete vychutnať aj vďaka našej fotogalérii.


"Farebný svet" u prezidentky

Pani prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok v Prezidentskom paláci deti z 12 základných škôl, špeciálnych základných škôl a centier pre deti a rodiny z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže Farebný svet...

...čítať ďalej


Plavecký výcvik

Naše Rozmarínčatá z 3.A triedy sa zúčastnili Plaveckého výcviku v plavárni v Komárne v dňoch 4.11. - 8.11.2019. Učili sa správne splývať pod vodou, dýchať, naučili sa základné plavecké štýly - prsia, kraul a znak...

...čítať ďalej


Noc s Andersenom 2020

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení kúziel, čarov, mágie, ale hlavne dobrej zábavy a prekvapení. Noc s Andersenom je najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania...

Prečítajte si Kritériá pre účasť


Halloweenské vyučovanie na Rozmarínke v 3.A

V piatok 25.10.2019 sa žiaci 3.A triedy na rannej komunite dozvedeli od pani učiteľky Darinky Kučerovej prekvapenie - "Celý deň majú Halloweenske učenie!" Oznámila im, čo všetko zaujímavé pre nich pripravila...

čítať ďalej


7. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Dňa 11. 10. 2019 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby si rozšírili a prezentovali svoje environmentálne povedomie v rámci 7. ročníka celoškolského podujatia Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou. Tento ročník bol zameraný na alarmujúcu problematiku životného prostredia...

... prečítajte si celý článok


Popoludnie v Klube dôchodcov

Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v októbri akosi viac skloňuje slovo senior, dôchodca, starší občan. Niet sa čo čudovať, veď práve mesiac október patrí mesiacu úcty k starším....

čítať ďalej


Školenie pre školské parlamenty

V dňoch 10.-12.10.2019 sme sa zúčastnili školenia, ktoré organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže...
čítať ďalej


Rozmarínka sa opäť rozhýbala!

Naša ZŠ Rozmarínová sa opäť zapojila do Európskeho týždňa športu 2019 a podporila tak celoeurópsku kampaň, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k aktivite a pohybu. Aj my sme prispeli ...
čítať ďalej


Učiteľ Slovenska 2019

Jeden z desiatich finalistov sa stane Učiteľom Slovenska 2019. Do finálovej desiatky, vďaka vynikajúcim výsledkom svojich žiakov, postúpil p. uč. PaedDr. Marek Tóth. Velmi sa tešíme a vo finále mu drží palce celá Rozmarínka!

Prečítajte si celý článok

Hlasovať za Učiteľa Slovenska môžete aj vy v ankete do 30.9.2019


Hráme spolu na jednej vlne

Netradičný darček ku Dňu detí dňa 11.6. sa niesol pod názvom "Hráme spolu na jednej vlne". Mal aj hlbší zmysel - tzv. korporátne bubnovanie sa využíva na odreagovanie a emočné uvoľnenie, prevenciu proti šikane a upevnenie sociálnych väzieb a v neposlednom rade rozvíja tvorivosť žiakov.
Fotogaléria


Úspech na celoštátnom kole dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda vyvrcholila v dňoch 2.5. – 4.5. celoštátnym kolom. V Trenčianskych Tepliciach medzi sebou súperili tí najlepší z najlepších, ku ktorým sa zaradila aj naša žiačka Viktória Némethová (8.B) ako jediné dievča vo svojej kategórii. Viki sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 6. miesto.
Srdečne jej blahoželáme a veríme, že záujem o históriu jej vydrží ešte veľmi dlho.


Úspech na krajskom kole biologickej olympiády

Medzinárodný deň šťastia je 20. marca a práve v tento deň dievčatá z Rozmarínky súťažili v krajskom kole biologickej olympiády. A to šťastie veru mali! A vďaka nim Rozmarínka opäť bodovala! V teoreticko-praktickej časti reprezentovala našu školu Petra Pavlechová (8.B), ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou, v posterovej časti Daniela Horváthová (8.B), ktorá pre našu školu vybojovala prekrásne 1. miesto a postup na CELOSLOVENSKÉ kolo!
Obom dievčatám srdečne blahoželáme, sme na vás veľmi pyšní a Danielke držíme palce v ďalšom kole


Odmena za bojovnosť - 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH KRAJA

Pre florbalistky z Rozmarínky bol 11. január 2019 veľký deň. Zúčastnili sa na Majstrovstvách NR kraja vo florbale v Nitre. Po bojovnom výkone v základnej skupine a dvoch víťazstvách nad súperkami, postúpili dievčatá do nečakaného finále. V ňom nestačil ich výkon na súperky z Nových Zámkov. No aj napriek finálovej prehre, je 2. miesto veľkým úspechom. Gratulujeme!


Vianočná akadémia 2018

Tento rok bola Vianočná akadémia inšpirovaná motívmi diela Malý princ. Filozofické dielko, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry na svete. Možno ho vnímať na úrovni dieťaťa, pochopiť ako rozprávku alebo sa naň pozerať... čítať ďalej

Pozrite si momentky z akadémie vo fotogalérii.


Celodenné učenie v obývačke – výhra v Jesennom dni zdravia

Projekt Učiteľ - rodič - dieťa, spolu na jednej lodi, ktorý v tomto školskom roku, pod záštitou Komenského inštitútu, nadácií Orange, Slovak Telekom a ESET, realizujeme na Rozmarínke sa naplno prejavil jedinečnou akciou. V piatok ráno 14. decembra kreatívne pani učiteľky štvrtého ročníka Silvia Balaďová a Iveta Gregušová privítali ... čítať ďalej

Atmosféru si môžete vychutnať vďaka fotogalérii.


Na Rozmarínke sa pred Vianocami rozdávali darčeky

Tohtoročné predvianočné obdobie je v Základnej škole Rozmarínová ul.1 Komárno spojené so vzájomným obdarovávaním. Učitelia a rodičia našich žiakov si svoj prvý darček nadelili už v septembri, keď sa dohodli, že v aktuálnom školskom roku budú intenzívne rozvíjať svoju spoluprácu, s cieľom vytvoriť v škole ústretovejšie, bezpečnejšie a ... čítať ďalej


Rozmarínka obhájila prvenstvo

Každoročne sa v tieto novembrové dni priaznivci florbalu tešia na prevetranie hokejok vo svojich súťažiach. Inak tomu nebolo ani tento rok. Žiaci a žiačky z celého okresu netrpezlivo čakali na svoj deň, v ktorom sa mohli pochváliť so svojím športovým majstrovstvom, ktoré sa snažili získať rôznymi formami tréningu počas celého predošlého roka - k úspešnej reprezentácii svojej školy.

Čítať ďalej..


Noc s Andersenom 2019

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení zábavy, spolupráce, hravosti, objavovania a rôznych prekvapení. Je to najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania.

Viac vám neprezradíme, veríme, že sa 29.3. 2019 stretneme... a preto si pozorne prečítajte kritériá pre účasť.


Vianočná poštová známka

Námetom tohtoročnej detskej vianočnej známky sa stala kresba anjela od Lindy Mészárosovej zo 4.A, predlohu Vianočného kapra na FDC pečiatku nakreslila Viktória Csábiová zo 6.A. Obe sú žiačkami našej Rozmarínky!


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


RTVS - Ako vzkriesiť prírodné vedy v školách


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke


GOGO na Rozmarínke

17.januára sme zažili obrovský zážitok. GOGO ako "nový pán učiteľ chémie"" v 7. B! ĎAKUJEME za super zážitok a Slovnaftu za krásne plášte.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.