Noc s Andersenom 2020

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení kúziel, čarov, mágie, ale hlavne dobrej zábavy a prekvapení. Noc s Andersenom je najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania. Preto pripravujeme pre vás nezabudnuteľný magický večerný program, ktorý vás zabaví svojou originalitou, kreativitou, hravosťou a tímovou prácou. Počas tohto podujatia strávite netradičnú noc so svojimi kamarátmi a dúfame, že to bude pre vás noc plná nezabudnuteľných zážitkov, na ktorú sa nikdy nezabúda. Svojou účasťou nám pomôžeš vytvoriť fantastickú náladu.

Viac vám neprezradíme, veríme, že sa 27.3. 2020 stretneme...

Ak chceš byť súčasťou tejto veľmi zaujímavej akcie, musíš začať plniť úlohy už v decembri, a to každý mesiac až do marca. Veľmi sa na teba tešíme :)

Kritériá pre účasť v Noci s Andersenom pre 2.-4. ročník

 • Povinne prečítať rozprávku od Gabriely Futovej: Moja mama je bosorka
 • Mesačne prečítať aspoň jednu knihu v rozsahu minimálne 30 strán
 • Porozprávať obsah z prečítanej knihy, oboznámiť spolužiakov s hlavnou myšlienkou
 • Nakresliť sériu ilustrácií k jednej prečítanej knihe (môže byť aj komiks)
 • Vymyslieť každý mesiac tajničku, v ktorej sa bude ukrývať slovo, ktoré má súvislosť s čarovaním, mágiou, kúzlami
 • Mesačne pozrieť rozprávku od Andersena na www.youtube.sk
 • Vymyslieť čarovný - kúzelný príbeh
 • Naučiť sa za mesiac jednu básničku v rozsahu najmenej 8 veršov
 • Nezabudnúť raz mesačne navštíviť knižnicu
 • Vymyslieť jedno zaklínadlo
 • Pravidelne používať čarovné slovíčka
 • Nesmieš dostať žiadny zápis ani pokarhanie za správanie

Kritériá pre účasť v Noci s Andersenom pre 5.-6. ročník

 • Prečítať a urobiť záznam z ľubovoľnej knihy Harry Potter
 • Každý mesiac navštíviť knižnicu
 • Každý mesiac prečítať jednu knihu v rozsahu nad 100 strán (prečítať + urobiť záznam )
 • Vytvoriť tajničku, v ktorej sa bude ukrývať slovo, ktoré má súvislosť s čarovaním, mágiou, kúzlami
 • Nominovať niekoho na „kúzelníka školy“ (niekto, kto dokázal spraviť z nemožného možné) – napísať o ňom/nej krátku charakteristiku a dôvod nominácie
 • Vytvoriť ilustráciu na tému – Moja obľúbená postava z knihy Harry Potter (formát A3)
 • Vytvoriť referát o ľubovoľnom kúzelníkovi (slovenský/svetový)
 • Nájsť a pozrieť si film Harry Potter – vedieť povedať prípadné rozdiely medzi filmom a knihou
 • Nájsť krátku ukážku - text, ktorý obsahuje prvky kúziel, mágie...
 • Napísať list adresovaný Harrymu Potterovi, v ktorom mu opíšeš nejakú situáciu z knihy a vyjadríš k nej svoj postoj.

Odporúčanú literatúru vám predstavia vaše pani učiteľky slovenského jazyka.