Pomoc pre rodičov v čase dištančného vzdelávania

OFFICE 365 a MS TEAMS

Šíriaci sa koronavírus ovplyvnil život po celom svete. Na situáciu, ktorú spôsobil vo viacerých oblastiach života, sme museli reagovať aj aj my a zaviedli sme na škole systém Microsoft Teams, aby sme mohli žiakov čo najplnohodnejsie vzdelávať na diaľku.


Postup pre žiaka a rodičov:

KROK 1:

Každý žiak školy získal prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare: m.priezvisko@rozmarinkakn.sk a heslo. (Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste na stránku cez webový prehliadač: https://office.com.

      

Návod ako sa prihlásiť do Microsoft Teams cez web a aplikáciu nájdete aj v tomto videu.

KROK 2:

Po úspešnom prihlásení a zmene hesla máte možnosť využívať bezplatne online nástroje Microsoft

Aplikácia ktorú potrebujeme na online výuku je Teams. Dá sa spustiť aj priamo online cez prehliadač, alebo lepší spôsob je, stiahnuť si aplikáciu do zariadenia a prihlásiť sa do nej. Získate tak širšie možnosti použitia nástroja a hlavne stály kontakt s triedou, nie len keď sa podarí prihlásiť.

Aplikáciu je možné inštalovať na počítač, tablet alebo smartphone - podpora je pre operačné systémy Windows, Android, iOS (Apple).

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnete z webovej stránky: Microsoft-teams (Kliknite na ikonku “Stiahnuť Teams”)

KROK 3:

V ľavom menu nájdete modul Tímy, kde je vytvorená Vaša trieda a hodiny s jednotlivými vyučujúcimi.

Po kliknutí na niektorú triedu sa otvorí četovacie okno, kde nájdete predchádzajúcu konverzáciu v triede, máte prístup k súborom s ktorými sa pracovalo.

Pokiaľ vyučujúci spustí Online hodinu v dohodnutom termíne, prihlásite sa do nej kliknutím na pripojiť sa.

V konverzácii viete odpovedať priamo k zadanému textu:

Zmena jazyka:

Pokiaľ potrebujete zmeniť jazyk na Slovenčinu, postup je nasledovný:

Klik na svoje iniciály mena a Nástroje (Settings):

Hneď na prvej záložke, úplne dole nájdete zmenu jazyka:

Po zmene jazyka sa aplikácia reštartuje.


Technická podpora systému Teams pre ZŠ Rozmarínová: webstranka@rozmarinkakn.sk