Voľné pracovné miesta

Ponuka práce - Vedúci školskej jedálne

Miesto výkonu práce: Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Rozsah úväzku: 100%
Termín nástupu: 2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.8.2024
Požiadavky na vzdelanie zamestnanca:
min. úplné stredné odborné s maturitou, výhodou je oblasť stravovania alebo ekonomické
prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v školskom stravovaní)
organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita,samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
komunikačné zručnosti
znalosť príslušnej legislatívy
zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania, bezúhonnosť
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Jiríček
Tel.: 0905 963 047
E-mail: skola@rozmarinkakn.sk

V Komárne, 24. júna 2024

Link na ponuku

Ponuka práce - Učiteľ/ka ZŠ - Matematika

Miesto výkonu práce: Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Rozsah úväzku: 100%
Termín nástupu: 2.9.2025
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.6.2025
Požiadavky na vzdelanie zamestnanca: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Jiríček
Tel.: 0905 963 047
E-mail: skola@rozmarinkakn.sk

V Komárne, 2. mája 2024