Škola priateľská k deťom


Základná škola Rozmarínová sa od školsk0ho roka 2013/2014 zapája do programu Škola priateľská k deťom. Viac informácií o programe na oficiálnej stránke UNICEFu

V školskom roku 2014/2015 má naša škola právo nosiť označenie "Škola priateľská k deťom", a to ako jediná základná škola v Komárne. Môžeme sa pýšiť aj nasledovným logom...


Týždeň modrého gombíka 2015

     Už je to raz tak, aj Rozmarínka má svoje tradície... Medzi ne patrí aj jeden májový týždeň, ktorý si Unicef nazval „Týždeň modrého gombíka“.

      Už jedenástykrát organizuje celoslovenskú kampaň na pomoc deťom, ktoré to potrebujú najviac. Každý rok v máji sa školy a dobrovoľníci aktívne zapájajú do tejto verejnej zbierky, ktorej výnos je určený na pomoc ohrozeným deťom. Naši žiaci už vedia, že Unicef je charitatívna organizácia pomáhajúca deťom. Každý rok v máji sa počas jedného týždňa intenzívnejšie venujeme faktu, že nie všetky deti majú také šťastie, ako tie naše (vaše) Rozmarínčatá... Mať domov, jedlo, pitnú vodu a možnosť chodiť do školy je v niektorých končinách sveta luxus.
      Tento rok sa zbierka v rámci TMG zameriava na Nepál a vyše 1,7 milióna detí, ktoré ostali po ničivom zemetrasení 25.4. bez domova. V Nepále UNICEF zareagoval okamžite a po zemetrasení poslal dva nákladné lety so 120 tonami dodávok život zachraňujúcich zásob. Pre ľudí, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou, poskytol stany na poľné nemocnice, začal urýchlene distribuovať vodu a hygienické balíčky do 16 táborov v oblasti Káthmándú a okolí. Žiakov prostredníctvom videí upozorňujeme na zúfalú situáciu tisícok nepálskych detí a ich rodín. Miestami je až dojímavá empatia a spolupatričnosť, ktorú naši žiaci preukazujú. Myslím, že mnohé z našich (vašich) detí sa môžu stať vzorom pre dospelých – chcú pomôcť, i keď samy nezarábajú, a to je viac ako ľahostajný prístup niektorých ľudí.
      Naším cieľom je počas Týždňa modrého gombíka s heslom „deti deťom“ vyzbierať čo najvyššiu finančnú čiastku pre ohrozené deti v Nepále. A prečo gombík? Gombík je totiž symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.


Beseda - apríl 2015

V apríli prišla medzi našich prvákov p. Szabóová z organizácie UNICEF, ktorá deťom prostredníctvom knižky Čarovná hračka, priblížila ťažký život detí z Afriky. Porozprávali sa o tom, ako sa dá týmto deťom pomáhať. Nakreslili rôzne veci, ktoré tieto deti potrebujú: pomôcky do školy, lieky, vodu, potraviny... V deťoch tento rozhovor zanechal veľmi silný dojem.

kliknutím zväčšíš   kliknutím zväčšíš   kliknutím zväčšíš

Čo je Škola priateľská k deťom?

Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF.
Zahŕňa v sebe:

  • práva dieťaťa, ktoré sú v centre záujmu projektu
  • súlad Školského vzdelávacieho programu s Dohovorom o právach dieťaťa
  • aktívnu participáciu detí na chode školy
  • zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko

Prečo Škola priateľská k deťom?

Deti trávia v školskom prostredí prevažnú časť dňa. Aj preto cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. V záujme našej školy je napĺňaním ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, rôznymi aktivitami, besedami a školeniami vytvoriť pria-teľskú atmosféru medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a rodičmi, učiteľmi i nepedagogickými pracovníkmi.


UNICEF nás spája

V školskom roku 2013/2014 sa ZŠ Rozmarínová zapojila do veľkého projektu „Škola priateľská k deťom“. V spolupráci so svetoznámou organizáciou UNICEF sa v Ružomberku konalo školenie určené pre zástupcov školských parlamentov. Naša škola sa so záujmom zapojila a poslala nás na trojdňový pobyt do hotela medzi horami. Nádherné prostredie, čerstvý vzduch, útek z reality... Milí animátori nám pripravili množstvo aktivít, aby sme sa navzájom spoznali. Prvý deň sme sa cítili ako cudzinci. Jediné zo západného Slovenska medzi úplne neznámymi ľuďmi, ktorí sa pravdepodobne cítili rovnako ako my. Druhý deň z nás boli najlepší kamaráti. Zblížili nás aktivity, ktoré boli zamerané práve na spoluprácu, dôveru a súdržnosť. Našli sme si takých kamarátov, ktorí nám už teraz chýbajú a čakáme ten čas, keď sa znova stretneme. Tretí deň, po rozlúčke, fotení sa a výmene kontaktov, nás čakala cesta domov. Dnes už vidíme svet iným pohľadom a pokúsime sa to uplatniť aj v škole, aby bola ešte lepšia, než doteraz.

Friderika Hodossyová 9.B
Monika Šulcová 9.B


Zbierka "Školy pre Afriku"

"Vďaka vzdelaniu meníme životy" - aj naša škola sa zapojila do zbierky „ŠKOLY PRE AFRIKU", ktorej celkový výnos bol k dnešnému dňu 6328,56 Eur. Pomohli sme vyzbierať 153,00 €.

     Radwan Al Fahil, 12, stojí vo svojej triede, v černošskej škole, v utečeneckom tábore Yusuf Batil, v okrese Maban, v štáte Horný Níl. V súčasnej dobe poskytuje tábor útočisko viac ako 34,100 ľudom. Radwanova rodná dedina Turrga, v Sudánskom štáte Modrý Níl, zažívala bombardovanie už niekoľko týždňov keď vojaci napadli Radwanov domov. Aj keď jemu a jeho sestrám sa podarilo utiecť, jeho staršieho brata vojaci zabili. Traja súrodenci, ktorí prežili, strávili ďalších päť dní utekajúc naboso do Južného Sudánu, kde posledných päť mesiacov žijú v tábore Yusuf Batil. "Najlepšie na tom, že sme tu, je škola." povedal Radwan. "Vzdelanie je dokonca dôležitejšie ako topánky. Radšej by som bol bosý, ale v triede, ako mať nové oblečenie." Jeho obľúbený predmet je angličtina a keď vyrastie chce byť učiteľom angličtiny.
      V septembri 2012 v Južnom Sudáne, cezhraničné násilie so Sudánom stále pokračuje, keďže konflikty o konečné hranice, štátnu príslušnosť medzi týmito dvoma krajinami a rozdelenie bohatstva získaného z ropných polí v tomto regióne zostávajú nevyriešené. Po desaťročia-dlhej vojne získal Južný Sudán 9. júla 2011 nezávislosť od Sudánu. Boje v Sudánskych hraničných štátoch Modrý Níl a Južný Kordofán prinútilo viac ako 172, 000 ľudí utiecť do štátov Južného Sudánu Unity a Horného Nílu. Tento príval utečencov preťažuje už aj tak neistú infraštruktúru a zásoby tejto najnovšej krajiny sveta, kde vyše polovica populácie žije z menej ako $1.25 amerického dolára na deň. Približne 2,4 milióna ľudí čelí nedostatku potravín, zatiaľ čo miera globálnej akútnej podvýživy prevýšila 18 % medzi deťmi pod 5 rokov. Naviac, sezónne záplavy postihli viac ako 245,000 ľudí po celej krajine. Povodňová voda zvýšila risk vodou šíriacich sa ochorení, najmä v preplnených utečeneckých táboroch, a komplikuje humanitárnym pracovníkom prepravu jedla a iných kritických zásob. Tieto faktory len pridávajú k problému reintegrácie, ktorému čelí približne 125,000 ľudí, ktorí sa od januára 2012 vrátili zo Sudánu do Južného Sudánu. Podpora UNICEF v Južnom Sudáne zahŕňa núdzovú pomoc v oblastiach vody, sanitácie a hygieny, zdravia, výživy, vzdelania a ochrany detí, vrátane psychosociálnej podpory. Začiatkom októbra finančná potreba UNICEF na to, aby sa mohlo pokračovať v týchto úsiliach tvorila $38.8 miliónov amerických dolárov.
Zdroj: UNICEF.org / Refugees, returnees & daily life - South Sudan - 2012