Zamestnanci školy v školskom roku 2022-2023

Vedenie školy

Mgr. Stanislav JIRÍČEKriaditeľ školyjiricek(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia SZABÓOVÁzástupkyňa riad.školyszaboovas(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jarmila ĎURČOVÁzástupkyňa riad.školydurcova(a)rozmarinkakn.sk

Triedne učiteľky/triedni učitelia

Trieda

Mailový kontakt

PaedDr. Iveta GREGUŠOVÁ3.Agregusova(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Katarína HORVÁTHOVÁ2.Bhorvathova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Marta KECSKÉSOVÁ1.Akecskesova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Darina KUČEROVÁ2.Akucerova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Alexandra ŐSZIOVÁ4.Aosziova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Erika Réka MUROVÁ4.Bmurova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana PECHÁČOVÁ1.Bpechacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Vieroslava PROKOPOVÁ2.Cprokopova(a)rozmarinkakn.sk
 
Mgr. Ágnesz BRATH7.Aagnesbrath83(a)gmail.com
Mgr. Ľubica KOVÁČOVÁ9.Akovacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana KRAJANOVÁ9.Bkrajanova(a)rozmarinkakn.sk
PhDr. Lívia MARKOVICSOVÁ6.Amarkovicsova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Monika MELEČKYOVÁ8.Bmeleckyova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Tatiana OCSKAIOVÁ8.Aocskaiova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Michaela SPIŠIAKOVÁ5.Bspisiakova(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Marek TÓTH5.Atoth(a)rozmarinkakn.sk

Netriedne učiteľky/netriedni učitelia

Mailový kontakt

Ing. Katarína NEMČICKÁ nemcicka(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Diana SIMOVÁ simova(a)rozmarinkakn.sk
RNDr. Dezider MÉRI meri(a)rozmarinkakn.sk

Školský klub

Martina NEŠTINOVÁ4.Anestinova(a)rozmarinkakn.sk
Zdena SÁDECKÁ2.Asadecka(a)rozmarinkakn.sk
Margita SZABÓOVÁ2.Bszaboovam(a)rozmarinkakn.sk
Bc. Mária MÉSZÁROSOVÁ  
Mgr. Denisa HALMOVÁ3.A, 3.Bhalmova(a)rozmarinkakn.sk

Odborní zamestnanci

 

Katarína ÁTKARYOVÁasistentkaatkaryova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia BALAĎOVÁasistentkabaladova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Laura ELEKškolská psychologičkaelek(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Vivien HOLDERIKOVÁasistentkaholderikova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Andrea LOVÁSZOVÁasistentkalovaszova(a)rozmarinkakn.sk
Simona ŠODOROVÁasistentkasodorova(a)rozmarinkakn.sk

Nepedagogickí pracovníci školy

Anna MÁŤOVÁtajomníčkamatova(a)rozmarinkakn.sk 
František EGRESSYškolník 
Ing. Renáta KUBALOVÁupratovačka 
Karin PASTOREKOVÁ GONZALESupratovačka 
Dagmar MANYÚCZOVÁupratovačka 
Zuzana ZAHRADNÍKOVÁupratovačka 
Beáta SOVINSKYupratovačka 
Mária MÁTYÁSOVÁupratovačka 
Žaneta BARTOVÁ NEYOVÁvedúca ŠJbartova(a)rozmarinkakn.sk
Richard FEKETEkuchár 
Zsuzsa JAKABkuchárka 
Gabriela SPIRKOVÁkuchárka 
Edita BUKOROVÁkuchárka 
Angelika NÉMETHOVÁkuchárka 
Veronika VARGAkuchárka 
Kitti VARGOVÁkuchárka