Zamestnanci školy v školskom roku 2020-2021

Vedenie školy

Mgr. Helena WESZELOVSZKÁriaditeľka školypríz. č.dv.7weszelovszka(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia SZABÓOVÁzástupkyňa riad.školypríz. č.dv.11szaboovas(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jarmila ĎURČOVÁzástupkyňa riad.školypríz. č.dv.10durcova(a)rozmarinkakn.sk

Triedne učiteľky/triedni učitelia

Miesto triedy

Miesto kabinetu

Mailový kontakt

Mgr. Marta KECSKÉSOVÁ1.A
príz. č.dv.14
príz. č.dv.15kecskesova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Vieroslava PROKOPOVÁ2.A
1.pos. č.dv.11
1.pos. č.dv.12prokopova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Silvia BALAĎOVÁ2.B
príz. č.dv.5
príz. č.dv.4baladova(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Iveta GREGUŠOVÁ3.A
1.pos. č.dv.4
1.pos. č.dv.3gregusova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana PECHÁČOVÁ3.B
1.pos. č.dv.13
1.pos. č.dv.12pechacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Darina KUČEROVÁ4.A
príz. č.dv.3
príz. č.dv.4kucerova(a)rozmarinkakn.sk
 
Mgr. Ágnesz BRATH5.A
1.pos. č.dv.10
2.pos. č.dv.1agnesbrath83(a)gmail.com
Mgr. Tatiana OCSKAIOVÁ6.A
2.pos. č.dv.11
2.pos. č.dv.3ocskaiova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Monika MELEČKYOVÁ6.B
2.pos. č.dv.9
2.pos. č.dv.3meleckyova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Ľubica KOVÁČOVÁ7.A
2.pos. č.dv.8
3.pos. č.dv.3kovacova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Jana KRAJANOVÁ7.B
2.pos. č.dv.4
2.pos. č.dv.3krajanova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Stanislav JIRÍČEK8.A
2.pos. č.dv.7
pavión F
1.pos. č.dv.30
jiricek(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Michaela SPIŠIAKOVÁ8.B
2.pos. č.dv.6
2.pos. č.dv.1spisiakova(a)rozmarinkakn.sk
Ing. Katarína NEMČICKÁ9.A
2.pos. č.dv.2
2.pos. č.dv.1nemcicka(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Eva SZABÓOVÁ9.B
2.pos. č.dv.5
2.pos. č.dv.10szaboova(a)rozmarinkakn.sk

Netriedne učiteľky/netriedni učitelia

Miesto kabinetu

Mailový kontakt

PhDr. Lívia MARKOVICSOVÁ 2.pos. č.dv.3markovicsova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Gabriel UŇATINSKÝ telocvičňaunatinsky(a)rozmarinkakn.sk
RNDr. Dezider MÉRI 3.pos. č.dv.3meri(a)rozmarinkakn.sk
PaedDr. Marek TÓTH 3.pos. č.dv.9toth(a)rozmarinkakn.sk

Školský klub

Mailový kontakt

Martina NEŠTINOVÁ4.A
príz. č.dv.3
príz. č.dv.4nestinova(a)rozmarinkakn.sk
Zdena SÁDECKÁ2.A
príz. č.dv.14
príz. č.dv.15sadecka(a)rozmarinkakn.sk
Margita SZABÓOVÁ2.B
príz. č.dv.16
príz. č.dv.15szaboovam(a)rozmarinkakn.sk
Bc. Mária MÉSZÁROSOVÁ  

Odborní zamestnanci

 

Mgr. Andrea LOVÁSZOVÁasistentka2.pos. č.dv.3lovaszova(a)rozmarinkakn.sk
Mgr. Laura ELEKškolská psychologička  

Nepedagogickí pracovníci školy

Anna MÁŤOVÁtajomníčkapríz. č.dv.8  
František EGRESSYškolníkpavilón F
prízemie
 
Ing. Renáta KUBALOVÁpavilón F
prízemie č.dv.17
 
Helena ŠUTOVCOVÁupratovačka  
Dagmar MANYÚCZOVÁupratovačka  
Ildikó CINGELOVÁupratovačka