Jesenný deň zdravia 2022

Dňa 24.10.2022 sa na pôde ZŠ Rozmarínová v Komárne konal opätovne Jesenný deň zdravia. Sme veľmi radi, že po dlhej dobe, kedy hromadné podujatia neprichádzali do úvahy, sme mali možnosť túto akciu obnoviť. Potreba propagácie zdravého životného štýlu sa urgentne tlačí do povedomia nielen vplyvom sychravého jesenného počasia, ale aj životným štýlom, ktorý je v mnohých prípadoch nevyhovujúci.

Jednotlivé triedne stanovištia mali za úlohu propagovať zdravý životný štýl, venovali sa zdravej výžive, pohybu, aranžovaniu, prevencii. Žiaci, učitelia, rodičia a návštevníci si v rámci stanovíšť uvedomili napríklad význam mlieka pre zdravý vývoj človeka či potrebu konzumácie zeleninových a ovocných štiav. Oboznámili sa s prospešnosťou vitamínu C, jeho históriou, významom, výskytom a chemickým dôkazom vo vzorkách. Pre najmenších tu boli pripravené aktivity s jablkom. Spoznávali sme aj symptómy alergie, naučili sme sa poskytnúť 1. pomoc pri alergii či vyhľadať alergény v potravinách. Podujatie podporilo aj manuálne zručnosti v podobe aranžovania jesennej výzdoby. V neposlednom rade sme podporovali symbiózu zdravého jedla a športovej aktivity. Po futbalovom alebo basketbalovom tréningu nasledovali ochutnávky zdravých výrobkov.

Vydarená školská akcia, ktorá sa konala v exteriéri školy, nenašla v závere svojho víťaza či favorita. Tak, ako sme predpokladali, každé jedno stanovište prinieslo do povedomia zúčastnených radosť z výborne vykonanej práce, povedomie o zdravom životnom štýle a v neposlednom rade kolektívnu spolupatričnosť.


Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii