„Ľudová hračka - vyrob si ju sám!”

Žiaci našej školy sa 8. novembra 2018 zúčastnili aktivity projektu„Ľudová hračka - vyrob si ju sám!”Zážitkové učenie formou tvorivých dielní bolo zamerané na výrobu tradičných ľudových hračiek z prírodných materiálov. Aktivity podujatia obsahovali prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy. Zručnosti, ktoré žiaci získajú, môžu ďalej rozvíjať v záujmových krúžkoch, centrách voľného času a v súkromí formou záľub.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Čo o akcii povedali naši žiaci?

Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie na strednej odbornej škole Techniky v KN. Dozvedeli sa čo sa na škole vyučuje a neskôr si to vyskúšali aj v praxi. Vyrobili krásne drevené hračky, ktoré putovali do našej školskej učebne techniky. Zároveň im za všetko ĎAKUJEME.


kliknutím zväčšíš