Noc s Andersenom 2019

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne sa aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Už siedmy rok predchádzalo tajomnej noci strávenej v škole pravidelné mesačné plnenie rozmanitých úloh na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov. Sprievodné motto večera ,, Niet krajších rozprávok, ako tých, ktoré píše sám život“, nás sprevádzalo počas celého podujatia, ktoré sa nieslo v hravej a tímovej atmosfére, kedy sme sa rozhodli, že spolu všetko zvládneme. V podvečer dňa 29.3.2019 sa zišli všetci žiaci vo vysvietenej škole a zahájili ďalší ročník čarovnej noci. Tento rok sa niesol v znamení spolupráce.

Tímová spolupráca patrí v našej škole medzi hlavné priority. Úlohy, ktoré deti plnili od decembra do marca, boli v znamení spolupráce, všímania si ľudí, ktorí konajú dobro v kolektíve. Čítali sa knižky, ktorých motívom bola spolupráca, myšlienka, ktorá v dnešnej dobe individualizmu je tak dôležitá – tímová zodpovednosť. Cieľom predostretej témy bol apel na potrebu presadiť tímovosť, úspešnú spoluprácu navzdory ľudskému egoizmu.

Hneď pri vchode vítali pani učiteľky žiakov, ktorí prichádzali do svojej, hoci pre túto noc tak zvláštne inej školy. A mali sme veru aj vzácnu návštevu – zavítali k nám šikovné redaktorky časopisu Bublina, ktoré nám ukázali podstatu tieňového divadla. Tmavá učebňa, baterky a očakávanie detí z nepoznaného prinieslo obrovské nadšenie.

Tento rok sa naša škola rozhodla úzko spolupracovať so susediacou Knižnicou J. Szinnyeiho v Komárne. Pani knihovníčkam patrí obrovské ďakujem, pretože v knižnici vytvorili veľmi pútavú atmosféru. Deti boli nadšené. Atmosféra tmavej knižnice v sebe ukrývala pocit tajomna. Spolupráca žiakov sa prejavila pri rozmanitých aktivitách. Pátrali po stratenej knižke, čítali sa napínavé príbehy, lúštili sa popletené názvy diel.

Posledná úloha – cesta odvahy, ktorá mala umocniť pocit tajomna, sebapoznania a odvahy čeliť hrozivo pôsobiacim zákutiam doteraz nepoznaných priestorov školy za svetla malých sviečok všetkých presvedčila, že aj tento rok sa oplatilo robiť niečo navyše, prečítať si dobrú knihu, pracovať tímovo, vedieť, že moja práca je naša práca, môj úspech je náš úspech.

Mgr. Jana Krajanová


Fotografie z celej akcie nájdete vo fotogalérii.