Hodina dejepisu v Pevnosti

4.A a 8.A si minulý týždeň vychutnala exkurziu v Pevnosti. Podľa krokomeru prešli cez 8000 krokov a spoznali zákutia našej komárňanskej pýchy.

Aká bola exkurzia očami našej ôsmačky Mirky?

Dňa 14.10.2021 sme sa zúčastnili na akcii, ktorá nám mala lepšie priblížiť históriu Komárna. Akcia sa konala v pevnosti nášho mesta. Na tejto akcii sa zúčastnili aj iní žiaci z komárňanských škôl. Zo školy sme odchádzali ráno, aby sme stihli prísť načas. Po príchode nás oboznámili s programom. Prehliadka začínala pri Leopoldovej bráne a následne sme išli do vnútra pevnosti. Videli sme kasárne, Ferdinandovu bránu, pevnostné nádvoria, veliteľskú budovu, ale aj iné časti pevnosti. Počas prednášok nám dávali rôzne otázky ohľadom daného objektu, takže sme sa taktiež mohli zapojiť do výkladu. Na konci samotnej prehliadky sme navštívili aj pevnostný labyrint. Bol to celkom adrenalínový zážitok. Ako poslednú vec sme absolvovali ešte zopár prednášok, ktoré sa týkali vývoja samotnej pevnosti, ale aj významných ľudí, ktorí tam v tom čase žili. Jedna samotná prednáška bola aj o generálovi Klapkovi. Kto chcel, mohol po prednáškach ešte vyplniť papiere, kde sme mohli písať vlastné nápady, ktoré by sa mohli v pevnosti zrealizovať. Táto akcia nám umožnila veľa nového sa naučiť, a pritom nesedieť v škole.

Minifotogaléria

kliknutím zväčšíš    kliknutím zväčšíš    kliknutím zväčšíš

Ďalšie fotky nájdete v našej fotogalérii.