Školenie pre školské parlamenty

V dňoch 10.-12.10.2019 sme sa zúčastnili školenia, ktoré organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.

„Školenie sa nám začalo vo štvrtok, kedy sme sa všetci spoločne zoznámili vďaka skvelým aktivitám, navzájom sme si predstavili školy.

V piatok sme mali školenie na tému komunikácia a konflikt, kde sme sa učili správne komunikovať a vyhýbať sa zbytočným konfliktom. Večer sme zakončili zábavno-vedomostným kvízom.

V sobotu sme si vytvorili Akčný plán školy, kde sme poukázali na nejaký problém v škole a ako by ho bolo možné riešiť so Školským parlamentom. Žiacky školský parlament bude na Akčnom pláne školy pracovať po celý školský rok.

Najviac sa nám páčilo, keď sme mali aktivitu na tému komunikačné poruchy, kde sme si vybrali jednu a v skupinách sme ju zahrali a ostatní hádali, o akú komunikačnú poruchu ide.“

Nikoleta Petrášová, Daniela Oravecová, 9.B

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.