Týždeň dobrovoľníctva

V dňoch 16. – 22. septembra sa na Slovensku uskutočnil Týždeň dobrovoľníctva. Cieľom tejto aktivity bolo zapojiť širokú verejnosť do dobrovoľníckej činnosti, aby prostredníctvom nej mohli uskutočniť niečo dobré, niečo užitočné, prospešné pre svoje okolie a blízkych.

Dňa 22. septembra 2020 sme sa aj my z Rozmarínky zapojili do aktivity Týždeň dobrovoľníctva so žiakmi 4.A a 2.B zo ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne. Zamerali sme sa na čistenie svojho životného prostredia, skrášlenie okolia školy ZŠ Rozmarínová 1, Komárno a vyčistili sme od smetí ulice Rozmarínová, Biskupa Királya a okolie MŠ na Mederčskej ulici. Nakoľko nám záleží na čistote nášho mesta a okolia našej školy, s veľkou chuťou sme sa pustili do boja s odpadom. Vyzbrojili sme sa pracovnými rukavicami a vrecami na odpad. Boli sme nemilo prekvapení, koľko papierov, plastov, fliaš zo skla a iných smetí sme počas zbierania našli, ktoré zahodili na zem nezodpovední ľudia. Zaplnili sme veľké množstvo vriec plné rôzneho odpadu.

Keď sme všetko vyzbierali, boli sme na seba hrdí a hrial nás pocit z dobre vykonanej práce. Všetci sme sa tešili, že sme pomohli nášmu mestu a životnému prostrediu.


Fotogaléria z akcie