Rozmarínčatá

Medzi inovatívne formy vyučovania nesporne patrí aj vyučovanie v prírode. Naše najmenšie Rozmarínčatá takéto vyučovanie zažívajú minimálne raz do mesiaca. Perfektne zvládli projektové, blokové a zážitkové vyučovanie -Hejného matematika vonku . Učenie v prírodnom prostredí na čerstvom vzduchu prináša množstvo výhod. Deti sú vytrhnuté z každodenného stereotypu, na vzduchu im oveľa lepšie pracuje mozog, učia sa ľahšie a rýchlejšie a sú v tesnom kontakte s prírodou, ktorá už sama o sebe pôsobí upokojúco. Takéto vyučovanie deti baví, zvyšuje ich záujem o učenie, podporuje zdravie detí, posilňuje vzťahy medzi deťmi a učiteľmi, dvíha spokojnosť a náladu. Veď učiť sa vonku je prirodzené.

Fotografie z vyučovania v prírode nájdete v našej fotogalérii.