Záložka do knihy spája školy

Vyhodnotenie 11. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básni alebo v próze"

Školský koordinátor: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno 945 01

Do projektu sa prihlásilo 938 škôl s celkovým počtom 106 739 žiakov, a to z Českej republiky 246 škôl s celkovým počtom 23 810 žiakov a zo Slovenskej republiky 692 škôl s celkovým počtom 82 929 žiakov.

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Záložky z našej školy už putovali do Čiech, na Moravu a do rôznych častí Slovenska.

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. Boli sme milo prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že tento rok máme pridelenú školu z Liptovského Jána. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci našej školy na vyučovaní pre kamarátov na Liptove. Spolu sme poslali 160 kusov pekných záložiek do Liptovského Jána.

U našich žiakov podporujeme kladný vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu. V škole na chodbách máme vytvorené čitateľské kútiky s množstvom zaujímavých kníh, ktoré žiaci čítajú. Pravidelne s radosťou navštevujeme Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, kde teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže. Žiaci si vždy vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné, alebo rozprávkové knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu.

Zúčastňujeme sa každoročne aj Maratónu čítania. Okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné. Tiež si objednávajú a kupujú knihy z ponuky vydavateľstiev, ktoré dostávame do školy. Zaujímavými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja nielen kreativita, fantázia, estetické cítenie, ale sa buduje aj priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.

Za kolektív ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne
Mgr. Darina Kučerová
ZŠ Rozmarínová 1
945 01 Komárno


kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš