Záložka do knihy spája školy

Vyhodnotenie 12. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní"

Školský koordinátor: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno 945 01

Do projektu sa prihlásilo 928 škôl s celkovým počtom 106 074 žiakov, a to z Českej republiky 224 škôl s celkovým počtom 22 816 žiakov a zo Slovenskej republiky 704 škôl s celkovým počtom 83 258 žiakov.

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Záložky z našej školy už putovali do Čiech, na Moravu a do rôznych častí Slovenska.

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri sme mali pridelenú školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci našej školy na vyučovaní pre kamarátov vo Vígľaši. Spolu sme poslali 170 kusov pekných záložiek do tejto školy.

U našich žiakov podporujeme kladný vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu. V škole na chodbách aj v triedach máme vytvorené čitateľské kútiky s množstvom zaujímavých kníh, ktoré žiaci čítajú. Pravidelne s radosťou navštevujeme Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, ktorá pre rekonštrukciu momentálne pôsobí na našej škole a kde teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže pre našich čitateľov. Žiaci si vždy vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné, alebo rozprávkové knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu. V októbri mali štvrtáci besedu so spisovateľom Petrom Gajdošíkom a pripravuje sa pre našich žiakov aj beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou. V škole máme vytvorený Padlet - Zaži príbeh s knihou, ktorý motivuje deti k čítaniu.

Zúčastňujeme sa každoročne aj Maratónu čítania. Okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné. Tiež si objednávajú a kupujú knihy z ponuky vydavateľstiev, ktoré dostávame do školy. Zaujímavými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja nielen kreativita, fantázia, estetické cítenie, ale sa buduje aj priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.


kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš