Záložka do knihy spája školykliknutím zväčšíš

Vyhodnotenie 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Školský koordinátor: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno 945 01

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa tento rok prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Aj my sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. Bola to jedna z bratislavských škôl, Základná škola Podzáhradná Bratislava, ktorá patrí do mestskej časti Podunajské Biskupice a stojí na rozhraní sídliska Dolné hony a starej obce. Patrí medzi väčšie bratislavské školy, má vyše 600 žiakov, má 14 tried na 1. stupni a 13 tried na 2. stupni. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci našej školy na vyučovaní pre kamarátov v Bratislave.

kliknutím zväčšíšMedzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999 presne 24. októbra. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Pravidelne dva krát mesačne naši žiaci radi navštevujú Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, kde pre nich teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže. Žiaci si vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné alebo rozprávkové knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu. Zúčastňujeme sa každoročne aj Maratónu čítania. Okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy - Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné.

Všetkými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja kreativita, fantázia, estetické cítenie a buduje sa priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.


Fotogalériu nájdete na našom webe.