Zážitkové učenie v prírode

    Učenie priamo v prírode je učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, upevniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia.

    V lesoparku Berek sa naši prváci a tretiaci učili počúvať stromy, vnímať šum tečúcej rieky, sledovať, okolitú prírodu, rozlišovať rôzne druhy stromov, rastlín, pomenovať domáce zvieratá a určiť voľne žijúce zvieratá v prírode. Úlohy, ktoré pripravili pani učiteľky, žiaci s veľkým záujmom riešili. Vnímavé oči našich žiakov našli aj nedostatky v lese a hneď na ne upozornili. Nezodpovední turisti zanechali po sebe neporiadok, ale naši žiaci to hneď dali do poriadku – smeti vyzbierali. Rozmarínčatá si prírodu vážia aj chránia. Zodpovedný prístup k prírode a životnému prostrediu sa stáva pre nich samozrejmosťou. Navštívili sme aj vodný mlyn, ktorý je umiestnený na mŕtvom ramene Dunaja. Lodný mlyn v Kolárove je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. V mlyne sídli Múzeum vodného mlynárstva, ktoré sme navštívili. Počasie nám vyšlo a vrátili sme sa plní zážitkov, nových vedomostí a skúseností. Veď ako povedal kedysi J. A. Komenský: "Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť."

    Ďakujeme prírode, že svojou krásou, jednoduchosťou a skrytou múdrosťou môže byť našim príkladom a inšpiráciou v každodennom živote. Deň strávený v prírode na čerstvom vzduchu je dobrá investícia pre zdravie. Chráňme ju a neubližujme jej!


Fotografie z učenia sa v prírode nájdete v našej fotogalérii.