Jesenný zber papiera

Jesenný zber papiera prebiehal v dňoch 17. a 18. októbra 2018.

Ďakujeme!

Celkové výsledky:

Výsledky jednotlivých tried

Trieda 1. deň 2. deň priemer na žiaka
1. A 932 1493 115,55 kg
1. B 422 389 42,68 kg
2. A 1 989 784 213,31 kg
2. B 447 194 45,79 kg
3. A 1 546 278 130,29 kg
4. A 723 663 69,30 kg
4. B 1 063 95 89,08 kg
5. A 514 780 68,11 kg
5. B 1 431 987 105,13 kg
6. A 970 200 61,58 kg
6. B 157 251 29,14 kg
7. A 390 300 34,50 kg
7. B 524 692 71,53 kg
8. A 1 101 402 71,57 kg
8. B 899 652 64,63 kg
9. A 1 234 145 86,19 kg
9. B 44 1 333 112,47 kg

Celá škola nazbierala spolu 24 024 kg papiera.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zúčastnili sa jesenného zberu papiera.