"Hurá, máme doma budúceho prváka." Ak ste si aj Vy povedali túto vetu, je to znamenie, že Vás s Vašim dieťatkom čaká zápis do prvého ročníka. Na Rozmarínke zápis považujeme za slávnostný deň, počas ktorého hravou formou preveríme školskú zrelosť predškolákov. Aby ste ho dokázali absolvovať s Vašim dieťatkom v pohode a bez stresu, pripravili sme pre Vás informácie, ktoré si v kľude prezrite a v prípade, že by sa vám vynorili otázky, na ktoré ste tu nenašli odpoveď, kľudne nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch: 12., 13. a 14. apríla 2023 v čase od 12:00 do 17:00 hod. Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31.8.2023 dovŕšia šiesty rok veku a zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré v školskom roku 2022/23 pokračovali v predprimárnom vzdelávaní aj po dovŕšení šiesteho roku veku.

Čo je potrebné spraviť ešte pred zápisom?
1. Registrovať sa na termín zápisu telefonicky od 8:00 do 15:00 na tel. čísle: 0905 963 047 alebo mailom: skola@rozmarinkakn.sk
2. Zákonný zástupca môže prihlášku vyplniť a základnej škole doručiť osobne v deň konania zápisu nasledovne:
- v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR – v slovenskom jazyku) s podpisom oboch zákonných zástupcov,
- alebo elektronicky od 12.4.2023 vygenerovaním prihlášky zo školskej webovej stránky EduPage. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov.

Ako bude prebiehať zápis?
1. Zápisu sa zúčastní dieťa a aspoň jeden jeho zákonný zástupca. V dohodnutom termíne a čase prídu do školy.
2. Pre dieťa budú pripravené hravé aktivity, prostredníctvom ktorých bude pani učiteľka zisťovať školskú zrelosť dieťaťa.
3. Vyplníme alebo skontrolujeme už vyplnenú prihlášku a potešíme sa, ak nám porozprávate niečo o svojom dieťati z pohľadu rodiča.

Čo si priniesť so sebou na zápis?
1. Rodný list dieťaťa
2. Občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov (prípadne rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa)
3. Ak s dieťaťom príde na zápis len jeden zákonný zástupca, je potrebné priniesť podpísané tlačivo Splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene (nemusí byť notársky overené) - Vzor splnomocnenia
4. V prípade, že Vaše dieťa bude v školskom roku 2023/24 pokračovať v predprimárnom vzdelávaní (teda aj napriek dosiahnutému veku 6 rokov nenastúpi do ZŠ), môžete si vytlačiť a vyplniť tlačivo Vyhlásenie rodiča ohľadne predĺženia povinnej predškolskej dochádzky", s ktorým prídete na zápis (tlačivá budú k dispozícii aj na zápise).

Tešíme sa na vás!


OCHUTNAJTE ROZMARÍNKU

Otvárame brány všetkým záujemcom, ktorí chcú o Rozmarínke nielen počuť, ale chcú ju aj vidieť, zoznámiť sa s ňou bližšie a aspoň kúsok z nej ochutnať. Pozývame vás zažiť s nami aspoň zlomok z toho, čo robíme, lepšie spoznať našich učiteľov a žiakov.

Deň otvorených dverí

V našej školičke preferujeme viaczmyslové zážitkové učenie, vďaka ktorému získavajú žiaci trvácnejšie poznatky a zručnosti. Budeme radi, ak aj Vy prídete ochutnať našu Rozmarínku všetkými zmyslami a sami sa presvedčiť o tom, ako (sa) učíme s radosťou a naplno.

Či prídete sami alebo aj s Vašim dieťaťom, naše dvere sú Vám otvorené s programom, ktorý si môžete vyskladať podľa vlastných preferencií:

8:00 Prezentácia o škole, v ktorej sa dozviete všetky informácie o škole, o novej koncepcii vzdelávania v prvom ročníku a prevedieme vás zákutiami našej Rozmarínky 8:55 – 11:35 Otvorené vyučovacie hodiny v triedach, počas ktorých budete môcť nahliadnuť do výchovno – vzdelávacieho procesu v ktorejkoľvek triede alebo triedach 11:35 Posedenie pri kávičke s vedením školy a triednymi učiteľkami budúcich prvákov. Zodpovieme na všetky vaše otázky, ktoré na nás máte.

Noc na Rozmarínke

Čakajú vás 2 hodiny dobrodružstva na ostrove Rozmarínka, privítajú vás obyvatelia Rozmarínky, možno sa objaví aj nejaký pirát, no určite nebude chýbať super prekvapenie na záver. Zvládnete všetky úlohy, ktoré sme si pre vás pripravili? Poďte sa zabaviť s nami!

Vedecký jarmok

Vedecký jarmok je našou stálicou, ktorá upúta každé dieťa, ale aj dospelého. So sprievodom starších žiakov si môžete vyskúšať rôzne pokusy a aktivity, vďaka ktorým objavíte čaro matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie, informatiky a techniky.