"Hurá, máme doma budúceho prváka." Ak ste si aj Vy povedali túto vetu, je to znamenie, že Vás s Vaším dieťatkom čaká zápis do prvého ročníka. Na Rozmarínke zápis považujeme za slávnostný deň, počas ktorého hravou formou preveríme školskú zrelosť predškolákov. Aby ste ho dokázali absolvovať s Vaším dieťatkom v pohode a bez stresu, pripravili sme pre Vás informácie, ktoré si v pokoji prezrite a v prípade, že by sa vám vynorili otázky, na ktoré ste tu nenašli odpoveď, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch: 10., 11. a 12. apríla 2024 v čase od 12:00 do 17:00 hod. Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia šiesty rok veku a zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré v školskom roku 2023/24 pokračovali v predprimárnom vzdelávaní aj po dovŕšení šiesteho roku veku.

Čo je potrebné spraviť ešte pred zápisom?
1. Dohodnúť si vopred termín zápisu telefonicky v čase od 8:00 do 15:00 na tel. čísle 0905 963 047 alebo mailom skola@rozmarinkakn.sk
2. Zákonný zástupca môže prihlášku vyplniť nasledovne:
- elektronicky od 8.4.2024 vygenerovaním prihlášky zo školskej webovej stránky EduPage. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov.
- v škole pri zápise Vám s vyplnením prihlášky pomôže poverený zamestnanec školy.

Ako bude prebiehať zápis?
1. Zápisu sa zúčastní dieťa a aspoň jeden jeho zákonný zástupca. V dohodnutom termíne a čase prídu do školy.
2. Pre dieťa budú pripravené hravé aktivity, prostredníctvom ktorých bude pani učiteľka zisťovať školskú zrelosť dieťaťa.
3. Vyplníme alebo skontrolujeme už vyplnenú prihlášku a potešíme sa, ak nám porozprávate niečo o svojom dieťati z pohľadu rodiča.

Čo si priniesť so sebou na zápis?
1. Rodný list dieťaťa
2. Občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov (prípadne rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa)
3. Ak s dieťaťom príde na zápis len jeden zákonný zástupca, je potrebné priniesť podpísané tlačivo Splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene (nemusí byť notársky overené) - Vzor splnomocnenia
4. V prípade, že Vaše dieťa bude v školskom roku 2024/25 pokračovať v predprimárnom vzdelávaní (teda aj napriek dosiahnutému veku 6 rokov nenastúpi do ZŠ), môžete si vytlačiť a vyplniť tlačivo Vyhlásenie rodiča ohľadne predĺženia povinnej predškolskej dochádzky", s ktorým prídete na zápis (tlačivá budú k dispozícii aj na zápise).

Tešíme sa na vás!


OCHUTNAJTE ROZMARÍNKU

Otvárame brány všetkým záujemcom, ktorí chcú o Rozmarínke nielen počuť, ale chcú ju aj vidieť, zoznámiť sa s ňou bližšie a aspoň kúsok z nej ochutnať. Pozývame vás zažiť s nami aspoň zlomok z toho, čo robíme, lepšie spoznať našich učiteľov a žiakov.

Deň otvorených dverí

V našej školičke preferujeme viaczmyslové zážitkové učenie, vďaka ktorému získavajú žiaci trvácnejšie poznatky a zručnosti. Budeme radi, ak aj Vy prídete ochutnať našu Rozmarínku všetkými zmyslami a sami sa presvedčiť o tom, ako (sa) učíme s radosťou a naplno.

Či prídete sami alebo aj s Vaším dieťaťom, naše dvere sú Vám otvorené s programom, ktorý si môžete vyskladať podľa vlastných preferencií:

8:00 – 10:35 Otvorené vyučovacie hodiny v triedach, počas ktorých budete môcť nahliadnuť do výchovno – vzdelávacieho procesu v ktorejkoľvek triede alebo triedach
10:45 Posedenie pri kávičke s vedením školy a triednymi učiteľkami budúcich prvákov. Zodpovieme na všetky vaše otázky, ktoré na nás máte.

Noc na Rozmarínke

Čakajú vás 2 hodiny dobrodružstva na ostrove Rozmarínka, privítajú vás obyvatelia Rozmarínky, možno sa objaví aj nejaký pirát, no určite nebude chýbať super prekvapenie na záver. Zvládnete všetky úlohy, ktoré sme si pre vás pripravili? Poďte sa zabaviť s nami!

Vedecký jarmok

Vedecký jarmok je našou stálicou, ktorá upúta každé dieťa, ale aj dospelého. So sprievodom starších žiakov si môžete vyskúšať rôzne pokusy a aktivity, vďaka ktorým objavíte čaro matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie, informatiky a techniky.