Olympiáda z anglického jazyka

Školské kolo

Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Napriek úpornému snaženiu všetkých súťažiacich a ich úžasným výkonom do postupového kola môžeme poslať len víťaza z každej kategórie.

A tu sú výsledky súťažiacich, ktorí postúpili aj do ústnej časti:

Kategória 1A

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Gábor Škabla6.B49%74%57%
2.Tamás Györe7.A44%75%54%
3.Richard Nehéz7.A45%69%53%
4.Dávid Vu6.B41%74%52%
5.Šimon Kokavec7.B43%29%38%
6.Bohdan Mudryk6.A30%38%33%

Kategória 1B

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Oliver Szϋcs9.B70%95%78%
2.Erik Dombi9.A58%83%65%
3.Patrik Hruška9.A66%53%62%
4.Marcella Répášová9.A63%53%59%
5.Dávid Tausk9.A55%53%54%
6.Jakub Bátora8.A51%39%47%

Kategória 1C

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Zoltán Molnár9.A60%81%67%

Traja najlepší v každej kategórií budú ocenení diplomom a malým darčekom.