Olympiáda z anglického jazyka 2018/19

Školské kolo

    Dôležitosť znalosti cudzích jazykov je každému určite známa. Aj preto každoročne organizujeme školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov a samozrejme umožniť porovnanie vedomostí a zručností s inými žiakmi.

    Napriek úpornému snaženiu všetkých súťažiacich a ich úžasných výkonov do postupového kola môžeme poslať len víťaza z každej kategórie.

A tu sú výsledky súťažiacich, ktorí postúpili aj do ústnej časti:

Kategória 1A

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Gabriel Škabla7.B55%80%61%
2.Laura Flenderová7.A47%90%59%
3.Samuel Plavec6.A44%80%53%
4.Adam Csernyanszký7.B47%60%51%
5.Dávid Podleiszek7.B49%30%44%
6.Dávid Vu7.B45%0%33%

Kategória 1B

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Júlia Zauková9.A70%70%70%
2.Jakub Ludrovec9.B69%25%54%
3.Tamás Györe8.A54%55%54%
4.Sylvia Palacková8.B51%50%51%
5.Šimon Kokavec8.B53%35%47%
6.Daniel Kádek8.A55%20%43%

Traja najlepší v každej kategórií budú ocenení diplomom a malým darčekom.