Olympiáda z anglického jazyka 2019/20

Školské kolo

    Aj tento rok sa najlepší z najlepších stretli, aby si zmerali sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov a samozrejme umožniť porovnanie vedomostí a zručností s inými žiakmi.

A tu sú výsledky súťažiacich, ktorí postúpili aj do ústnej časti:

Kategória 1A

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Samuel Plavec7.A66%80%71%
2.Lili Paulisová5.A50%80%60%
3.Zsolt Gáspár6.B49%45%48%
4.Branislav Manczal7.B51%25%43%
5.Roderik Lénárt7.B43%35%40%
6.Veronika Pavlechová6.A40%0%27%

Kategória 1B

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Barbora Ďuríková8.B98%80%92%
2.Peter Stanček9.A68%70%68%
3.Tamás Györe9.A63%75%67%
4.Šimon Kokavec9.B68%65%67%
5.Adam Csernyanszký8.B70%60%67%
6.Viktória Némethová9.B75%40%63%

Traja najlepší v každej kategórií budú ocenení diplomom a malým darčekom.