Olympiáda v anglickom jazyku 2021/22

Školské kolo

    Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

    Napriek úpornému snaženiu všetkých súťažiacich a ich úžasným výkonom do postupového kola môžeme poslať len víťaza z každej kategórie.

A tu sú výsledky súťažiacich, ktorí postúpili aj do ústnej časti:

Kategória 1A

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Liljana Paulisová7.A46%85%59%
2.Rebeka Némethová7.B46%65%53%
3.Vivien Bobeková7.B43%70%52%
4.Zara Harisová6.A30%85%48%
5.Linda Mészárosová7.A26%55%36%

Kategória 1B

Por.Meno:Trieda% úspešnosť-písomná časť% úspešnosť-ústna časť% úspešnosť spolu
1.Tamara Ďuríková8.B85%95%88%
2.Samuel Plavec9.A93%75%87%
3.Dávid Tóth8.B83%90%85%
4.Veronika Pavlechová8.A88%75%83%
5.Zina Andruškó8.A71%80%74%
6.Viktória Godišková9.A79%60%73%
7.Adam Jurčina9.A80%30%63%