Deviataci na súťaži v archíve

História Komárna vzdialená i blízka – to je názov súťaže, ktorú už tretí rok zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom pre základné i stredné školy.

Tento školský rok sa súťaž niesla v duchu témy Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias, o ktorej sa žiaci veľa zaujímavého dozvedeli na odbornom sympóziu v priestoroch Podunajského múzea. Ani táto náročná téma žiakov neodradila, svedomito sa na súťaž pripravili a obsadili pekné 2. miesto. Súťažné družstvo tvorili žiaci 9. ročníka – Erik Ferenczi, Monika Sedláková a Viktória Lénártová, ktorým srdečne blahoželáme k dosiahnutému výsledku. Odmenou im bol nielen diplom a hodnotná knižná publikácia, ale aj prehliadka archívu, oboznámenie sa s prácou archivára a možnosť nahliadnuť do vzácnych komárňanských dokumentov starých aj niekoľko storočí.