Biologická olympiáda v šk. roku 2017/18

Kategória Ckliknutím zväčšíš

Celoslovenské kolo

V dňoch 18. - 20. 4. 2018 sa konalo CELOSLOVENSKÉ kolo biologickej olympiády, kde našu školu reprezentovala Nikoleta Szokolová z 8.A.

Nikoleta si počínala veľmi dobre a z celkového počtu 16 žiakov sa umiestnila na krásnom 6. mieste!

Nikolete srdečne blahoželáme a sme na ňu veľmi pyšní.

Krajské kolokliknutím zväčšíš

Obrovský úspech ZŠ Rozmarínka

Dnes 13. marca 2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C, kde naša žiačka, Nikoleta Szokolová z 8. A triedy, získala krásne 1. miesto a postupuje na CELOSLOVENSKÉ kolo.

Nikolete blahoželáme a prajeme veľa dalších úspechov!

Okresné kolo

Posterová časť

1. miesto: Szokolová Nikoleta (8.A)
5. miesto: Pelantová Lucia (8.A)

Teoreticko-praktická časť

18. miesto: Ferenczi Erik (9.A)
24. miesto: Podleiszek Filip (8.A)


Kategória Dkliknutím zväčšíš

Okresné kolo

teoreticko-praktická časť

3. miesto: Pavlechová Petra (7.B)
5. miesto: Csernyanszky Adam (6.B)

posterová časť

4. miesto: Halmo Matúš (6.A)


Kategória E

Krajské kolo

8. miesto: Palacková Sylvia (7.B)
10. miesto: Erika Nguyen Duy (8.A)

Okresné kolo

zoológia

1. miesto: Palacková Sylvia (7.B)

botanika

2. miesto: Nguyen Duy Erika (8.A)
3. miesto: Horňáčková Ema (8.A)

Všetkým riešiteľom blahoželáme!