Chemická olympiáda - školský rok 2017/18

Kategória D

Okresné kolo

1. miesto: Szűcs Oliver (9.B)
2. miesto: Viszai Tomáš (9.A)

Krajské kolo

2. miesto: Szűcs Oliver (9.B)
9. miesto: Viszai Tomáš (9.A)

Obom úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

kliknutím zväčšíš