Spravodlivosť pre všetkých...

... taká bola téma ďalšieho ročníka súťaže História Komárna vzdialená i blízka, ktorej hostiteľom bola komárňanská pobočka Štátneho archívu a ktorej sa tradične zúčastňujú žiaci 9. ročníka základných škôl a študenti 1. ročníka stredných škôl. Naše súťažné družstvo tvorili tento rok Viktória Némethová, Šimon Bolemant a Šimon Kokavec (všetci z 9.B).

Samotnej súťaži predchádzalo odborné sympózium v priestoroch Podunajského múzea, kde sa zišli historici a archivári z rôznych kútov Slovenska, aby predstavili výsledky svojho výskumu k danej téme. Ich prednášky potom slúžili ako učebný materiál, z ktorého sa žiaci pripravovali na súťaž.

Naše družstvo výborne obstálo v konkurencii základných i stredných škôl a obsadilo 2. miesto, pričom medzi základnými školami skončili naši žiaci ako prví. Srdečne im preto blahoželáme a veríme, že ich toto podujatie obohatilo o nové, zaujímavé poznatky.