Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

    Nový školský rok priniesol aj ďalší ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 9. ročníka. Kvôli mimoriadnej situácii žiaci súťažili on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom.

    Témou aktuálneho ročníka bolo Komárno v 20. storočí a napriek rozsiahlemu materiálu zostavenému z archívnych dokumentov, ktorý slúžil žiakom ako učebný podklad, to náš tím nevzdal, s náročnou témou sa popasoval výborne a obsadil 2. miesto!

    Srdečne teda blahoželáme členom tímu Viki Godiškovej, Robovi Kollárovi a Samkovi Plavcovi z 9.A triedy. Veríme, že množstvo novonadobudnutých vedomostí využijú aj pri riešení dejepisnej olympiády či počas štúdia na strednej škole.