Galaxiáda je súťaž v programovaní a tvorbe hier, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl.

Aj naša škola využila možnosť zapojiť sa do tejto novej súťaže. V utorok 24. 4. 2018 na hodinách informatiky súťažili žiaci ročníkov 5.-7.v kategórii Programovanie v GalaxyCodr. Niektorí sa s úlohami pasovali ťažšie, niektorí ľahšie. Záverečné výsledky boli pre nás príjemným prekvapením:

Výsledky školského kola

Poradie
(na škole)
Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Výsledný čas
1. 8. Šimon Bolemant 7.B 7min 3s
2. 20. Vincent Raschman 7.B 8min 0s
3. 22. Patrik Rácz 7.B 8min 10s
4. 50. Marek Rajko 5.A 9min 23s
5. 69. Barbora Ďuríková 6.B 9min 42s
6. 91. Márk Csicsay 7.A 10min 8s
7. 97. Richard Nehéz 7.A 10min 22s
8. 115. Martin Riszdorfer 7.B 10min 56s
9. 133. Daniel Kádek 7.A 11min 25s