Geografická olympiáda šk. rok 2017/2018

Vyhodnotenie krajského kola

Šimon BOLEMANT sa zúčastnil krajského kola GeO kategórie F.
8. miesto: Šimon BOLEMANT - úspešný riešiteľ (78 bodov)


Vyhodnotenie okresného kola

Dátum: 6.2.2018
Miesto: ZŠ Pohraničná KN

kategória G (4. a 5. ročník)

2. miesto: Samuel Plavec (5.A)
7. miesto: Veronika Pavlechová (4.A)

Emma Petrášová (5.B)

kategória F (6. a 7. ročník)

3. miesto: Šimon Bolemant (7.B)
Viktória Némethová (7.B)
Vincent Raschman (7.B)

kategória G (8. a 9. ročník)

8. miesto: Erik Frenczi (9.A)
Veronika Chvostíková (8.B)

Šimon Bolemant postupuje na krajské kolo. Všetkým riešiteľom blahoželáme a Šimonovi držíme palce v krajskom kole!


Vyhodnotenie školského kola

Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová (kat. G, F, E) a Mgr. Silvia Szabóová (kat. G)

Kategória G - 4. - 5. ročník

  • miesto Samuel PLAVEC (5.A) ... 93 b.
  • miesto Veronika PAVLECHOVÁ (4.A) ... 87 b.
  • miesto Emma PETRÁŠOVÁ (5.B) ... 81 b.
  • miesto Miriam JIRÍČKOVÁ (4.A) ... 72 b.

Do obvodného kola postupujú prví traja úspešní riešitelia.


Kategória F - 6. – 7. ročník

  • miesto Šimon BOLEMANT (7.B) ... 78 b.
  • miesto Viktória NÉMETHOVÁ (7.B) ... 69 b.
  • miesto Vincent RASCHMAN (7.B) ... 67 b.

Do obvodného kola postupujú prví traja úspešní riešitelia.


Kategória E - 8. – 9. ročník

  • miesto Erik FERENCZI (9.A) ... 83 b.
  • miesto Veronika CHVOSTÍKOVÁ (8.B) ... 58 b.

Do obvodného kola postupujú prví dvaja úspešní riešitelia.

Víťazom blahoželáme!