Geografická olympiáda šk. rok 2018/2019

Vyhodnotenie okresného kola

Dátum: 6.2.2018
Miesto: ZŠ Pohraničná KN

kategória G (4. a 5. ročník)

1. miesto: Veronika PAVLECHOVÁ (5.A) - 78 bodov
8. miesto: Miriam JIRÍČKOVÁ (5.A) - 67 bodov

kategória F (6. a 7. ročník)

10. miesto: Samuel PLAVEC (6.A) - 72 bodov
Barbora Ďuríková (7.B)

kategória G (8. a 9. ročník)

7. miesto: Šimob BOLEMANT (8.B) - 74 bodov
Veronika Chvostiková (9.B)
Vincent Raschman (8.B)

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!


Vyhodnotenie školského kola

Žiakov pripravovala Mgr. Eva Szabóová (kat. G, F, E)

Kategória G (4. - 5. ročník)

  • miesto Veronika PAVLECHOVÁ (5.A) ... 80 b.
  • miesto Miriam JIRÍČKOVÁ (5.A) ... 60 b.
  • miesto Zina Andruškó (5.A) ... 42 b.

Do obvodného kola postupujú obe úspešné riešiteľky.


Kategória F (6. – 7. ročník)

  • miesto Samuel PLAVEC (6.A) ... 87 b.
  • miesto Barbora ĎURÍKOVÁ (7.B) ... 71 b.

Do obvodného kola postupujú obaja úspešní riešitelia.


Kategória E (8. – 9. ročník)

  • miesto Šimon BOLEMANT (8.B) ... 78 b.
  • miesto Vincent RASCHMAN (8.B) ... 70 b.
  • miesto Veronika CHVOSTÍKOVÁ (9.B) ... 61 b.
  • miesto Karolína Szalaiová (9.B) ... 52 b.

Do obvodného kola postupujú prví traja úspešní riešitelia.

Víťazom blahoželáme!