Geografická olympiáda šk. rok 2019/2020

Vyhodnotenie okresného kola

Dátum: 6.2.2020
Miesto: ZŠ Pohraničná KN

kategória G (4. a 5. ročník)

Daniel Lovász - neúspešný riešiteľ

kategória F (6. a 7. ročník)

3. miesto: Dávid TÓTH (6.B) - úspešný riešiteľ + postup na krajské kolo
4. miesto: Veronika PAVLECHOVÁ (6.A) - úspešná riešiteľka

kategória E (8. a 9. ročník)

8. miesto: Šimon BOLEMANT (9.B) - úspešný riešiteľ

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!