Geografická olympiáda šk. rok 2020/2021

Vyhodnotenie školského kola

Žiakov pripravovala Mgr. Eva Szabóová (kat. F, E)

Kategória F (6. – 7. ročník)

  • miesto Dávid TÓTH (7.B) ... úspešný riešiteľ
  • miesto Veronika PAVLECHOVÁ (7.A) ... úspešná riešiteľka

Ostatní účastníci školského kola

Miriam Jiríčková
Tamara Ďuríková
Daniel Lovász

Obaja úspešní riešitelia postupujú do okresného kola dňa 5.2.2021. Budeme im držať palce !


Kategória E (8. – 9. ročník)

  • miesto Samuel LOVÁSZ (9.A) ... úspešný riešiteľ
  • miesto Pavol SPIŠIAK (9.A) ... úspešný riešiteľ

Ostatní účastníci školského kola

Marek Rajko

Obaja úspešní riešitelia postupujú do okresného kola dňa 5.2.2021. Budeme im držať palce !


Víťazom blahoželáme!