História Komárna vzdialená i blízka

Voda v dejinných súvislostiach – to bola aktuálna téma 4. ročníka dejepisnej súťaže História Komárna vzdialená i blízka, na ktorej nás už tradične reprezentovalo družstvo deviatakov.

N. Szokolová , V. Chvostiková a K. Szalaiová sa vďaka účasti na odbornom sympóziu podrobne oboznámili s touto netradičnou témou, osvojili si veľa nových poznatkov a výborne obstáli v konkurencii nielen základných, ale aj stredných škôl, keď na súťaži obsadili krásne 2. miesto.

Dievčatám blahoželáme a veríme, že novonadobudnuté poznatky im prispeli k doplneniu celkového obrazu o regióne, v ktorom žijú.

kliknutím zväčšíš