Literárna súťaž - Hviezdoslavov Kubín 2020

Výsledky školského kola

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 11.2.2020. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme pri nich prežili krásne popoludnie.

Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sú nasledovné:

PREDNES POÉZIE

  • miesto: Veronika Szokolová (4.A)
  • miesto: Simona Lengyelová (3.A)
  • miesto: Paulína Igarová (2.A)

PREDNES PRÓZY

  • miesto: Miroslava Švecová (3.A)
  • miesto: Ela Fazekašová (2.A)
  • miesto: Alex Majchrák (2.A), Viktória Mészárosová (3.A)

Víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 25.2.2020

Minifotogaléria

kliknutím zväčšíš    kliknutím zväčšíš    kliknutím zväčšíš