Súťaž Hliadky mladých zdravotníkov

V júni sa dve družstvá mladších a starších žiakov zúčastnili okresnej súťaže HMZ, ktorú už tradične organizuje miestny spolok SČK. Obidve družstvá sa svedomite pripravovali a naučili sa teoretické otázky o ČK, nadobudli zdravotnícke vedomosti, naučili sa perfektne poskytnúť prvú pomoc pri ľahších poraneniach, ba dokonca poskytnúť človeku v bezvedomí resuscitáciu, teda oživovanie. Súťaž prebehla vo veľkej konkurencii, zúčastnilo sa jej 8 hliadok mladších zdravotníkov a až 16 hliadok starších zdravotníkov. Žiaci si overili svoje vedomosti na troch stanovištiach, dvoch teoretických a jednej praktickej, kde žiaci ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri popálenine, či zlomenine a predviedli resuscitáciu. Mladší zdravotníci sa nakoniec umiestnili na krásnom 2. mieste, starší na 4. mieste, kde bola veľká konkurencia a rovnako zdatné družstvá. Sme radi, že žiakov baví zmerať si sily aj v tejto oblasti a veríme, že svoje skúsenosti a vedomosti by dokázali využiť v hraničných situáciách. Všetkým mladým zdravotníkom gratulujeme!

Hliadka mladších zdravotníkov – žiačky 3. A triedy:

 • Veronika Ondroušeková
 • Lea Šodorová
 • Sofia Tadanaiová
 • Linda Mészárosová
 • Žofia Czirulová
 • Michaela Ráczová

Súťaž Hliadky mladých zdravotníkov

 • Šimon Kokavec
 • Veronika Bartková
 • Viki Némethová
 • Tereza Béberová
 • Lukáš Šodor
 • Patrik Rácz

Fotogaléria

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš