Medzinárodná súťaž iBobor 2019

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Naši najlepší v kategórii Drobec (max. 72 bodov)

3. ročník

Matúš MADARÁSZ 3.A 72
Kristína GUBIENOVÁ 3.A 72
Simona LENGYELOVÁ 3.A 68
Zoja NÉMETHOVÁ 3.A 60
Sebastián NAGY 3.A 52
Vladimír PIŠOJA 3.A 52

Naši najlepší v kategórii Bobrík (max. 96 bodov))

5. ročník

Daniel LOVÁSZ 5.A 80
Laura ŠEJIRMANOVÁ 5.A 80
Veronika ONDROUŠEKOVÁ 5.B 80
Vivien BOBEKOVÁ 5.B 75
Linda MÉSZÁROSOVÁ 5.A 69
Patrik KUBALA 5.A 68
Robert MÉSZÁROS 5.A 68
Sebastián PALUK 5.B 68

Naši najlepší v kategórii Benjamín

6. ročník

Veronika PAVLECHOVÁ 6.A 61,35
Zina ANDRUŠKÓ 6.A 57,35
Dávid TÓTH 6.B 56,02
Liliana TAKÁCSOVÁ 6.B 52,02
Peter NEY 6.A 48,03
Miriam JIRÍČKOVÁ 6.A 46,69
Tamara ĎURÍKOVÁ 6.B 46,69

7. ročník

SAmuel PLAVEC 7.A 66,68
Richard VELEBA 7.A 60,02
Marek RAJKO 7.A 53,35
Viktória GODIŠKOVÁ 7.A 49,70
Samuel DEMEŠ 7.A 48,03

Naši najlepší v kategórii KADET

8. ročník

Bohdan MUDRYK 8.A 56,02
Dáša KOPRDOVÁ 8.A 56,02
Tomáš SPEVÁR 8.A 44,03
PAvol SPIŠIAK 8.A 43,36

9. ročník

Šimon BOLEMANT 9.B 66,68
Petra PAVLECHOVÁ 9.B 64,34
Vincent RASCHMAN 9.B 60,01
Daniela ORAVECZOVÁ 9.A 54,69

Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete - všetko na stránke IBOBOR.