Medzinárodná súťaž iBobor 2023

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras-Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 6. - 10. novembra 2023. Do súťaže sa prihlásilo 32 žiakov. Súťaž porebiehala v škole v učebni informatiky.

Úspešní riešitelia v kategórii Drobec (max. 72 bodov)

Celkové poradieMeno a priezviskoTriedaDosiahnutý výsledokPercentil
1069.-2511.Borys Makaraniuk3.B60 bodov 90,31
4764.-6689.Igor Bednár2.A48 bodov74,19

Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík (max. 96 bodov)

Celkové poradieMeno a priezviskoTriedaDosiahnutý výsledokPercentil
12839.-14946.Lenka Dorčiaková5.A60 bodov55,05

Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín (max. 80 bodov)

Celkové poradieMeno a priezviskoTriedaDosiahnutý výsledokPercentil
1.-169.Ella Stredová6.A80 bodov 99,42
4269.-4619.Laura Neumannová6.A56 bodov84,03
4908.-5159.Filip Molnár7.A54,66 bodov82,17

Úspešní riešitelia v kategórii Kadet (max. 80 bodov)

Celkové poradieMeno a priezviskoTriedaDosiahnutý výsledokPercentil
1946.-2063.Patrik Kubala9.A62,67 bodov91,54
4273.-4656. Vivien Bobeková9.B56 bodov80,9

Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME a tešíme sa o rok na nové súťažné úlohy.