IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.

V tomto školskom roku, aj napriek náročnejšej registrácií súvisiacej s ochranou osobných údajov(GDPR), sa 9. ročníka IQ olympiády zúčastnilo 11 309 detí z 588 škôl, ktoré sa nachádzajú v 313 mestách a obciach na celom Slovensku.

Aj naša škola využila možnosť zapojiť sa do tejto súťaže. Každý žiak z ročníkov 5.-9. mal možnosť sa pomocou vlastnej emailovej adresy do súťaže zaregistrovať. Je nám ľúto, že nie každý túto možnosť využil... Do školského kola sa zaregistrovalo iba 26 súťažiacich, ktorí sa v prvý aprílový týždeň dali do boja s 25 logickými úlohami na riešenie ktorých mali iba 30 minút.

Regionálne kolo

Do regionálneho kola "Región Západ - Bratislavský, Nitrianský a Trnavský kraj" postúpil žiak 8. B triedy Šimon BOLEMANT. Regionálne kolo IQ olympiády sa uskutočnilo dňa 10.5.2019 v moderných priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Šimon nesklamal a so ziskom 88 bodov sa umiestnil na vynikajúcom 8. mieste a vybojoval si poostup do Celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 27.5.2019 v Sobášnom paláci Bytča.

K úspešnej reprezentácii našej školy mu srdečne gratulujeme!


Výsledky školského kola

Poradie
(škola)
Poradie
(kraj)
Celkové
poradie
Priezvisko a menoTriedaKvantil
(kraj)
Kvantil
(celkom)
 
1.17.173.-183.Bolemant Šimon8.B98.2897.69regionálny finalista
2.-3.43.-48.573.-608.Pavlechová Petra8.B95.2092.30 
2.-3.43.-48.573.-608.Pavlechová Veronika5.A95.2092.30 
4.73.-78.858.-904.Fekete Félix7.A91.9788.50 
5.141.-150.1620.-1678.Kassa-Szabó Erik8.A84.4378.46 
6.151.-161.1679.-1758.Csontó Ladislav7.A83.3077.55 
7.194.-206.2077.-2167.Petrášová Nikoleta8.A78.5672.28 
8.-9.374.-386.3738.-3849.Červená Bianka5.B59.1650.44 
8.-9.374.-386.3738.-3849.Horňáčková Ema9.A59.1650.44 
10.387.-402.3850.-3977.Rajko Marek6.A57.6048.87 
11.443.-460.4245.-4372.Halmo Matúš7.A51.4543.71 
12.475.-488.4484.-4592.Mudryk Bohdan7.A48.2240.71 
13.548.-563.5054.-5162.Csicsay Márk8.A40.2533.26 
14.564.-585.5163.-5276.Demeš Samuel6.A38.2031.80 
15.606.-636.5480.-5613.Plavec Samuel6.A33.1927.53