Matematická olympiáda školský rok 2016/2017

Vyhodnotenie okresného kola kategórií Z5 a Z9

Dátum konania: 24.1.2018
Miesto konania: ZŠ s vjm Ul. práce, Komárno

5. ročník

 • Robert KOLLÁR úspešný riešiteľ 25. - 30. miesto
 • Marek RAJKO úspešný riešiteľ 25. - 30. miesto
 • Tomáš HIPSZKI úspešný riešiteľ 31. - 39. miesto
 • Ema Petrášová
 • Branislav Manczal

9. ročník

 • Monika Sedláková
 • Oliver Szűcs
 • Alex Kecskés

Vyhodnotenie okresného kola kategórií Z6, Z7 a Z8

Dátum konania: 17.4.2018
Miesto konania: ZŠ J. A. Komenského, Komárno

6. ročník

Počet účastníkov: 58

 • Barbora ĎURÍKOVÁ úspešná riešiteľka 6. - 21. miesto (14 bodov)
 • Martina ILLÁŠOVÁ úspešná riešiteľka 30. - 34. miesto (12 bodov)
 • Ladislav CSONTÓ úspešný riešiteľ 35. - 38. miesto (11 bodov)
 • Štefan ORAVEC úspešný riešiteľ 43. - 45. miesto (9 bodov)

7. ročník

Počet účastníkov: 54

 • Sylvia PALACKOVÁ úspešná riešiteľka 3. - 6. miesto (10 bodov)
 • Viktória NÉMETHOVÁ úspešná riešiteľka 7. - 10. miesto (9 bodov)
 • Šimon Bolemant
 • Nikoleta Petrášová
 • Márk Csicsay

8. ročník

Počet účastníkov: 43

 • Veronika Chvostíková
 • Karolína Szalayová

Úspešným riešiteľom blahoželáme !