The Project Competition 2018

    Tento rok sme sa v rámci anglickej školskej projektovej súťaže zapojili aj do medzinárodnej projektovej súťaže v anglickom jazyku The Project Competition 2018, ktorú vyhlasuje vydavateľstvo Oxford University Press. Téma bola "Going to the Movies" a podmienkou súťaže bola spolupráca v tímoch. V rámci vyhodnotenia školského kola sa na 1. mieste umiestnili žiaci 6.A triedy Matúš Halmo a Pavol Spišiak, na 2. mieste žiačky 8.B triedy Veronika Chvostíková, Kristína Kraslanová a Pavlína Poláková a na 3. mieste žiaci 9.A triedy Martin Jakubek, Erik Dombi, Erik Ferenczi, Patrik Hruška a Károly Márk Béber. Víťazi školského kola boli odmenení diplomami a darčekmi.

Minifotogaléria

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš