Pytagoriáda 2017/18

Okresné kolo

Našu školu reprezentovali:

4. ročník: Miriam JIRÍČKOVÁ - úspešná riešiteľka, získala 18 bodov (10 + 8) a obsadila 12. miesto

5. ročník: Ema PETRÁŠOVÁ - úspešná riešiteľka, získala 20 bodov (12 + 8) a obsadila 23. miesto

7. ročník: Šimon BOLEMANT - úspešný riešiteľ, získal 18 bodov (11 + 7) a obsadil 4. miesto

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!


Školské kolo

V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

Z 3. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 8 žiakov, ale úspešného riešiteľa nemáme.

Zo 4. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 12 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

  • Miriam JIRÍČKOVÁ získala spolu 20 bodov (12 úlohy + 8 čas)
  • Liliana TAKÁCSOVÁ získala spolu 19 bodov (10 úlohy + 9 čas)
  • Bianka ČERVENÁ získala spolu 18 bodov (10 úlohy + 8 čas)
  • Alexandra PATAKYOVÁ získala spolu 18 bodov (12 úlohy + 6 čas)
  • Tamara ĎURÍKOVÁ získala spolu 16 bodov (11 úlohy + 5 čas)
  • Sofia KOCSISOVÁ získala spolu 16 bodov (11 úlohy + 5 čas)

Z 5. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 15 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

  • Emma PETRÁŠOVÁ získala spolu 19 bodov (11 úlohy + 8 čas)
  • Branislav MANCZAL získal spolu 18 bodov (10 úlohy + 8 čas)
  • Cyntia FEKETEOVÁ získala spolu 14 bodov (10 úlohy + 4 čas)

Zo 6. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 10 žiakov, ale úspešného riešiteľa nemáme.

Zo 7. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 16 žiakov a úspešným sa stal:

  • Šimon BOLEMANT získal spolu 19 bodov (11 úlohy + 8 čas)

Z 8. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 11 žiakov, ale úspešného riešiteľa nemáme.

Úspešným žiakom gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole.